Kotimaisten kielten keskuksen kieliaineistojen ja -arkistojen esittelyt ja pääsy sähköisiin aineistoihin.

Äänitteiden jatkojalostus

Äänitteiden käyttökelpoisuuden ehtona on yleensä niiden litterointi eli kirjoittaminen tekstiksi. Työ on hidasta, mutta julkaisemattomia litterointeja on nauhoitearkistossa melkoinen määrä. Julkaistuja litterointeja on eri murrekirjoissa ja kielentutkijoiden tarpeisiin toimitetuissa osa-aineistoissa.

Tällaisia aineistoja voi myös (osin luvanvaraisesti) käyttää Kielipankin käyttöliittymissä, joissa voi tehdä hakuja ja tarkastella puhetta ja litteraatiota samanaikaisesti:

  • Sarja Suomen kielen näytteitä. Sisältää litteroinnin lisäksi hakuja helpottavat yleiskieliset sananmuodot.


  • Lauseopin arkiston murrekorpus, joka on tulosta Kotimaisten kielten keskuksen ja Turun yliopiston yhteishankkeessa. Tämä aineisto on myös analysoitu hakuja varten kieliopillisesti.

  • Murteenseuruuaineisto.


Murteiden kerääjät ovat kuvanneet työtään keruukertomuksissa. Osa  äänitteistä sisältää vastaavat sisällysluettelot eli tarkat kuvaukset puheen aiheista.