Kotimaisten kielten keskuksen kieliaineistojen ja -arkistojen esittelyt ja pääsy sähköisiin aineistoihin.

Sähköiset nimiaineistot kootusti

Nimiarkiston kokoelmatietokanta

Nimiarkiston kokoelmatietokantaan on siirretty metatiedot nimikokoelmien alueittaisista ja aineiston kerääjän mukaisista kortistoista. Paikannimikokoelmien osalta tiedot ovat kokonaan tietokannassa.

Paikannimilaari

Paikannimilaari on tietokanta, joka sisältää osan Nimiarkiston paikannimikokoelmista: 1980-luvulta lähtien arkistoon valmiiksi sähköisenä tulleita uusia paikannimikeräelmiä, niin sanotun Paikannimipankin aineiston sekä arkiston vanhempien kokoelmien (3-kokoelma) sähköiset versiot pitäjistä Antrea, Anttola, Askola, Haapavesi, Hailuoto, Juva, Kiihtelysvaara, Mikkeli ja Urjala. Saamelaisalueelta on suomenkielisiä paikannimiä mutta ei saamenkielisiä. Tietokannassa ei henkilösuojasyistä julkaista kaikkea nimiin liittyviä tietoja.

Paikkainnimiä ja paikallistarinoita

Nimiarkiston vanhin paikannimikokoelma, Paikkainnimiä ja paikallistarinoita, sisältää enimmäkseen kansakoulunopettajien laatimia vastauskirjeitä Suomen Muinaismuisto-Yhtiön vuonna 1878 julkaisemaan pyyntöön kerätä paikannimiä ja sukunimiä sekä niihin liittyviä tarinoita.

Paikannimikartasto

Paikannimikartasto on Suomen suomenkielisten paikannimien levikkejä esittelevä sähköinen kartasto. Nimitiedot on poimittu Nimiarkiston kokoelmista 1997–2002.

Kartasto sisältää yhteensä 234 keskeistä paikannimielementtiä.  Nimiesiintymiä aineistossa on  yhteensä 91802. Kustakin nimiesiintymästä esitetään sijainti- ja paikanlajitieto ja näiden  lisäksi usein muutakin nimeä ja paikkaa koskevaa tietoa.

Slanginimet

Stadin Slangi ry:n kulttuurijengi, Kotimaisten kielten tutkimuskeskus ja Helsingin Sanomat järjestivät slangiasuisten paikannimien keruukilpailun Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kouluissa v. 2003. Kilpailun tavoitteena oli saada talteen mahdollisimman paljon tämän päivän pääkaupunkiseudun paikannimistöä.

Talteen saatiin kaikkiaan noin 14 500 nimitietoa. Eri nimien määrä on noin 4 100. Eri nimien määrä on luonnollisesti nimitietojen määrää huomattavasti pienempi, sillä monet nimet toistuvat lukuisissa nimikokoelmissa.

Ruotsinkieliset nimiaineistot

Svenska ortnamn i Finland (Sof) listar svenska namn på orter av allmänt intresse i Finland och ger dem enligt dagens skrivregler. Förteckningen gör en skillnad på vedertagna namn och föråldrade namn. De vedertagna namnen rekommenderas för bruk i svenska, medan man i stället för de föråldrade svenska namnen i många fall i moderna sammanhang hellre kan använda det finska parallellnamnet. Det står naturligtvis likväl var och en fritt att använda även de föråldrade namnen.

I Namnledslexiconet presenteras alla namnleder som har någon frekvens i det svenska ortnamnsförrådet i Finland, främst materialet av vanliga namnelement som huvuddelen av våra ortnamn består av. Också suffix och vissa ändelser beaktas, liksom de vanligaste typerna av lånenamn.

Savon maantarkastusluetteloiden nimet

Savon maantarkastusluetteloiden 1500- ja 1600-luvun käsikirjoituksista on poimittu paikan- ja henkilönimet  ja kirjoitettu nykyisen kirjoitusasun mukaisesti. Aineisto on Timo Alasen toimittama.

Luovutetun Karjalan paikannimiä

Luovutetun Karjalan nimistöä käsitellään kahdessa julkaisussa. Laila Lehikoisen julkaisussa Antreasta Äyräpäähän selvitetään 49 luovutetun Karjalan pitäjän nimen taustoja sekä niiden epävirallisia ja käytöstä jääneitä nimiä. Saulo Kepsun noin 2 000 paikannimeä sisältävä julkaisu Kannaksen kylät selvittelee Karjalankannaksen 1930-luvulla toiminnassa olleiden kuntien asutusnimistöä ja -historiaa.

Nimistönhuoltoon liittyvät