Kotimaisten kielten keskuksen kieliaineistojen ja -arkistojen esittelyt ja pääsy sähköisiin aineistoihin.

Nimistökirjallisuus

Kotimaisten kielten keskuksen kirjaston yhteydessä on tutkijoiden käytettävissä nimistöaiheinen käsikirjasto. Se on maan ainoa onomastinen eli nimistöntutkimukseen erikoistunut kirjasto, ja se täydentää Nimiarkiston kokoelmia. Kirjastosta ei anneta lainoja.

Kirjaston kokoelmissa on suomalaisen nimistökirjallisuuden lisäksi ulkomailla ilmestynyttä, suomalaista ja suomalais-ugrilaista nimistöä käsittelevää kirjallisuutta, tärkeimmät skandinaaviset ja saksalaiset onomastiikan alan teokset sekä metodologisesti tai nimistönhuollon kannalta merkittävä kirjallisuus muiltakin kielialueilta.

Kirjastoon tulee onomastisia aikakauslehtiä ja -kirjoja eri maista. Kirjastossa on myös eri maiden etunimikirjoja, sanakirjoja, atlaksia ja runsaasti Suomen paikallishistorioita, joista suurin osa on saatu lahjoituksina. Käsikirjoituksista noin puolet on Helsingin yliopistossa tehtyjä tai muista yliopistoista kopioituja nimistöaiheisia laudaturtöitä, vanhin vuodelta 1906.

Niteet on vanhoja eripainoksia ja vähäisiä käsikirjoituksia lukuun ottamatta luetteloitu Helsingin yliopiston kirjastojen kokoelmatietokantaan (HELKA) ja artikkelit ARTO-artikkelitietokantaan.


Opinnäytteet nimistön alalta

Nimistökirjastossa sijaitsevat nimistöä koskevat opinnäytteet on luetteloitu HELKAAN  (sijaintitieto: hyllypaikka Su NK OP). Uusimpia, sähköisessä muodossa olevia opinnäytteitä ei sisälly kirjaston kokoelmiin, mutta tiedot niistä on poimittu oheiseen pdf-muodossa olevaan luetteloon. Tiedot on pyritty poimimaan kaikista Suomen yliopistojen kirjastotietojärjestelmistä. Luetteloa päivitetään vuosittain kesäkuussa.

Opinnäytteet 2010–2018 (pdf).

Suomalaiset väitöskirjat nimistön alalta

Suomessa julkaistut ja/tai suomalaista nimistöä koskevat väitöskirjat Nimistökirjastossa.

1891    Forsman, A. V.:  Pakanuudenaikainen nimistö: johdanto. – Tutkimuksia suomenkansan persoonallisen nimistön alalla 1. – Diss. Suomen keisarillinen Aleksanterin yliopisto.

1935    Westman, Ivar:  Nyländska önamn. 1, Västra och mellersta samt östra Nyland intill språkgränsen. – Folkmålsstudier 3. – Diss. Helsingfors universitet. (HUOM: Nyländska önamn 2. Landskapets östligaste del omfattande de till Viborgs län anslutna socknarna Pyttis, Kymmene med Aspö och Veckelax. Helsingfors 1940.)

1939    Nissilä, Viljo:  Vuoksen paikannimistö 1. – Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia; 214. – Diss. Helsingin yliopisto.

1943    Meri, Arvo:  Vanhan Vehmaan kihlakunnan pitäjien ja kylien nimet 1. Entisten Laitilan, Lapin ja Uudenkirkon pitäjien alue. – Diss. Helsingin yliopisto. (HUOM: Vanhan Vehmaan kihlakunnan pitäjien ja kylien nimet 2. Entisten Taivassalon ja Vehmaan pitäjien alue / kirj. J. A. Lopmeri. Helsinki 1947.)

1952    Murtonen, A.:  A  philological and literary treatise on the Old Testament divine names [’el, ’aelôah, ’aelohîm, and jahwae[sup h]]. – Studia Orientalia 18, 1. – Diss. Helsingin yliopisto.

1956    Granlund, Åke:  Studier over östnyländska ortnamn. – Studier i nordisk filologi 44. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 358. – Diss. Helsingfors universitet.

1967    Koski, Mauno:  Itämerensuomalaisten kielten hiisi-sanue: semanttinen tutkimus 1. – Turun yliopiston julkaisuja. Sarja C; 5. – Diss. Turun yliopisto. (HUOM: Itämerensuomalaisten kielten hiisi-sanue: semanttinen tutkimus 2. Turku 1970.)

1971    Kiviniemi, Eero:  Suomen partisiippinimistöä: ensimmäisen partisiipin sisältävät henkilön- ja paikannimet. – Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 295. – Diss. Helsingin yliopisto.

1971    Solin, Heikki:  Beiträge zur Kenntnis der griechischen Personennamen in Rom. – Commentationes humanarum litterarum 48. – Diss. Helsingin yliopisto.

1975    Valtavuo-Pfeifer, Ritva:  Svenska skärgårdsnamn i norra Satakunta. – Folkmålsstudier; 25. – Diss. Helsingin yliopisto. [Zusammenfassung: Die schwedischen Namen der Schären des nördlichen Satakunta Bezirks (Finnland).]

1977    Kartano, Airi:  Ortnamnen i Mörskom. – Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 475. Studier i nordisk filologi 61. – Diss. Helsingin yliopisto.

1978    Slotte, Peter:  Sjönamnen i Karlebynejden: en undersökning av huvudledstyperna. – Acta Academiae Aboensis. Series A, Humaniora 55, 5. – Diss. Åbo Akademi.

1980    Vahtola, Jouko:  Tornionjoki- ja Kemijokilaakson asutuksen synty: nimistötieteellinen ja historiallinen tutkimus. – Studia historica septentrionalia 3. – Diss. Oulun yliopisto. [Summary: The origins of settlement in the Tornio and Kemi river valleys: an onomastic and historical study.]

1981    Kepsu, Saulo:  Pohjois-Kymenlaakson kylännimet. – Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 367. – Diss. Helsingin yliopisto. [Summary: Village Place Names in Northern Kymenlaakso.]

1985    Pitkänen, Ritva Liisa:  Turunmaan saariston suomalainen lainanimistö. – Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 418. – Diss. Helsingin yliopisto. [Abstract: The Finnish loan-names of the Turunmaa archipelago.]

1987    Salomies, Olll:  Die römischen Vornamen: Studien zur römischen Namengebung. – Commentationes humanarum litterarum 82. – Diss. Helsingin yliopisto, 1988.

1988    Blomqvist, Marianne:  Från tillnamn till släktnamn i österbottnisk allmogemiljö. – Skrifter utgivna av Svensk-österbottniska samfundet 44. Arkiv för svenska Österbotten 18. –  Diss. Helsingfors universitet. [Summary: From surnames to family names in rural Ostrobothnia].

1988    Lehikoinen, Laila: Kirvun talonnimet: karjalaisen talonnimisysteemin kuvaus. – Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 493. – Diss. Helsingin yliopisto. [Abstract: Kirvu homestead names: an account of the Karelian homestead naming system.]

1990    Harling-Krank, Gunilla: Namn på åkrar, ängar och hagar. – Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 565. – Diss. Helsingin yliopisto. [Abstract: Names of fields, meadows and pastures.]

1995    Pöllä, Matti:  Vienan Karjalan etnisen koostumuksen muutokset 1600–1800 -luvulla. – Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 635. – Diss. Helsingin yliopisto. [Summary: Changes in the ethnic composition of Viena Karelia in the 17th–19 th centuries.]

1997    Ainiala, Terhi:  Muuttuva paikannimistö. – Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia; 667. – Diss. Helsingin yliopisto. [Abstract: Change in place names.]

2003    Bertills, Yvonne:  Beyond identification: proper names in children’s literature. – Diss. Åbo Akademi.

2003    Saarelma-Maunumaa, Minna:  Edhina ekogidho – names as links: the encounter between African and European anthroponymic systems among the Ambo people in Namibia. – Diss. Helsingin yliopisto. – Myös verkkojulkaisuna ISBN 952-10-0967-5, PDF.

2004    Alanen, Timo: Someron ja Tammelan vanhin asutusnimistö: nimistön vakiintumisen aika. – Diss. Oulun yliopisto. [Abstract: The oldest names of settlement in Somero and Tammela.]

2004    Paikkala, Sirkka: Se tavallinen Virtanen: suomalaisen sukunimikäytännön modernisoituminen 1850-luvulta vuoteen 1921. – Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 959. – Diss. Helsingin yliopisto. [Summary: The ordinary Virtanen: the modernization of the Finnish surname practises from the 1850s to 1921.]

2004    Rainò, Päivi: Henkilöviittomien synty ja kehitys suomalaisessa viittomakieliyhteisössä. – Deaf studies in Finland 2. – Diss. Helsingin yliopisto. – Myös elektronisena julkaisuna (ISBN 952-5396-22-3, CD-ROM).

2005    Kalske, Marja: Suomessa syntyneiden hevosten nimistö.– Turun yliopiston suomalaisen ja yleisen kielitieteen laitoksen julkaisuja; 73. – Diss. Turun yliopisto. [Summary: Names of Finnish-born horses.]  

2005    Toropainen, Ritva: Oulun paikannimet: mistä nimet tulevat. – Diss. Oulun yliopisto. [Abstract: Oulu place names and their origins.]

2006    Saarikivi, Janne: Substrata Uralica: studies on Finno-Ugrian substrate in Northern Russian dialects. – Diss. Helsingin yliopisto. – Verkkojulkaisu (ISBN 978-952-5866-15-5) osoitteessa http://hdl.handle.net/10138/38908.

2006    Sjöblom, Paula:  Toiminimen toimenkuva: suomalaisen yritysnimistön rakenne ja funktiot. – Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia; 1064. – Diss. Turun yliopisto. [Summary: A firm name’s job description: the structure and functions of Finnish company names.]

2007    Leino, Antti: On toponymic constructions: as an alternative to naming patterns in describing Finnish lake names. – Studia Fennica, Linguistica 13. – Diss. Helsingin yliopisto. [Abstrakti osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-746-893-0.]

2007    Mallat, Kaija: Naiset rajalla: Kyöpeli, Nainen, Naara(s), Neitsyt, Morsian, Akka ja Ämmä Suomen paikannimissä. – Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1122. – Diss. Helsingin yliopisto. [Abstract: Women at the boundary: Kyöpeli (’ghost, devil, elf, fairy, enchantress, witch’), Nainen (’woman’), Naara(s) (’female animal, derogatory term for a woman’), Neitsyt (’young, [virgin] woman’), Morsian (’bride’), Akka (’old woman, wife, grandmother’) and Ämmä (’[old] woman, wife, grandmother’) in Finnish place names, osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-746-900-5.]

2008    Kotilainen, Sofia: Suvun nimissä: nimenannon käytännöt Sisä-Suomessa 1700-luvun alusta 1950-luvulle. – Bibliotheca Historica  120. – Diss. Jyväskylän yliopisto. [Summary: In the name of the family: naming practices in Central Finland from the beginning of the eighteenth to the mid-twentieth century, http://kirjat.finlit.fi/kuvat/978-952-222-048-6_3summ.pdf.]

2008    Rautio Helander, Kaisa: Namat dan nammii: sámi báikenamaid dáruiduhttin Várjjaga guovllus Norgga uniovdnaáiggi loahpas. – Dieđut  1/2008. – Diss. Oulun yliopisto, Giellagas-instituutti. [Abstract: In the name of names: the Norwegianisation of the Sámi placenames in the Várjjat area at the end of the unionification periode of Norway.]

2009    Schybergson, Anita: Kognitiva system i namngivningen av finländska handelsfartyg 1838–1938.– Nordica Helsingiensia 17. – Diss. Helsingin yliopisto. – Myös verkkojulkaisuna ISBN 978-952-10-5692-5, PDF. [Abstract: Cognitive systems in the name giving of Finnish merchant vessels 1838–1938.]

2011    Nakari, Minna: Variation i kvinnors namnfraser i officiella dokument i Helsingfors 1780–1930: socioonomastiska synvinklar på makt och identitet. – Nordica Helsingiensia 25. – Diss. Helsingin yliopisto. – Verkkojulkaisu (ISBN 978-952-10-6949-9) osoitteessa http://hdl.handle.net/10138/26311. [Abstract: Variation in women’s name phrases in official documents in Helsinki 1780–1930: socio-onomastic aspects on power and identity.]

2013    Rahkonen, Pauli: South Eastern Contact Area of Finnic Languages in the Light of Onomastics. – Diss. Helsingin yliopisto. – Verkkojulkaisu (ISBN 978-952-5866-15-5) osoitteessa http://hdl.handle.net/10138/38908.

2013    Rajasuu, Riitta: Kuopiossa, Oulussa ja Turussa vuosina 1725–1744 ja 1825–1844 syntyneiden kastenimet. – Diss. Itä-Suomen yliopisto. – Myös verkkojulkaisuna ISBN 978-952-61-1106-3 (pdf).  Sivun pysyvä osoite: https://helka.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?BBID=2469587.

2013    Mikkonen, Pirjo: "Otti oikean sukunimen". Vuosina 18501921 otettujen sukunimien taustat. – Diss. Helsingin yliopisto. – Verkkojulkaisu (ISBN 978-952-10-9345-6) osoitteessa http://hdl.handle.net/10138/41762.

2014    Valtonen, Taarna: Kulttuurista onomastiikkaa. Neljän saamen kielen paikannimien rakenne, sanasto ja rinnakkaisnimet vähemmistö–enemmistö-suhteiden kuvastajina. – Diss. Oulun yliopisto. – Verkkojulkaisu osoitteessa http://www.oulu.fi/sites/default/files/content/Giellagas_Valtonen_Kulttuurista_onomastiikkaa.pdf.

2014    Kuzmin, Denis: Vienan Karjalan asutushistoria nimistön valossa. – Diss. Helsingin yliopisto. – Myös verkkojulkaisuna (ISBN 978-951-51-0068-9) osoitteessa http://hdl.handle.net/10138/135756. [Abstract: Settlement history of White Sea Karelia in the light of onomastics.]

2016    Vidberg, Maria: Ortnamn i kontakt i Helsingfors : Finska inslag i bruket av gatunamn i svenska kontexter. – Nordica Helsingiensia 45. –  Diss. Helsingfors universitet. – Verkkojulkaisu (ISBN 978-951-51-2100-4) osoitteessa http://hdl.handle.net/10138/161868.

2017    Patronen, Outi: Rajakarjalaisen sukunimistön kehittyminen osana Suomen karjalankielisen ortodoksivähemmistön suomalaistumista 1818-1925. – Diss. Helsingin yliopisto. – Vain verkkojulkaisuna (ISBN 978-951-51-3642-8) osoitteessa http://hdl.handle.net/10138/224298.

2018    Syrjälä, Väinö: Namn - språk - ställe - Språkbrukarna i Svenskfinlands offentliga rum. – Diss. Helsingfors universitet. – Verkkojulkaisu (ISBN 978-951-51-4299-3) osoitteessa http://hdl.handle.net/10138/235244.


Muualla julkaistuja suomenkielistä nimistöä koskevia väitöskirjoja

1964    Stoebke, Detlef-Eckhard: Die alten ostseefinnischen Personennamen im Rahmen eines urfinnischen Namensystems. – Nord- und osteuropäische Geschichtsstudien 4. – Diss. Universität Hamburg.

1973    Nylund Torstensson, Eivor: De finska sjönamnen i Korpilombolo socken. – Studia Uralica et Altaica Upsaliensia 7. – Diss. Uppsala universitet.

1982    Korhonen, Olavi: Samisk-finska båttermer och ortnamnselement och deras slaviska bakgrund: en studie i mellanspråklig ordgeografi och mellanfolklig kulturhistoria. – Skrifter utgivna av Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå. Serie A, Dialekter 3. – Diss. Uppsala universitet.

1985    Sandström, Raija: Finska och icke-finska tillnamn i Nedertorneås kyrkböcker på 1800-talet. – Anthroponymica Suecana 11. – Diss. Umeå universitet. [Summary: Finnish and non-Finnsh by-names in the church registers of Nedertorneå in the 19th century.]

1994    Eskeland, Tuula: Fra Diggasborrå til Diggasbekken: finske stedsnavn på̇ de norske finnskogene. – Diss. Universitetet i Oslo.

1995    Naert, Aino: Ortnamn i språkkontakt: metoddiskussion med utgångspunkt i ortnamnsskicket i ett finsk-svenskt kontaktområde. – Nomina Germanica 20. – Diss. Uppsala universitet. [Zusammenfassung: Ortsnamen im Sprachkontakt: Diskussion der Methode, ausgehend von den Ortsnamen eines finnisch-schwedischen Kontaktgebiets.]

2004    Lif, Vera: Ingermanländares namnskick under 1900-talet: kontinuitet och förändring. – Studia multiethnica Upsaliensia 17. – Diss. Uppsala universitet. [Summary: The naming customes of Ingrians and Ingrian Finns during the twentieth century: continuity and changes. Tiivistelmä: Inkeriläisten nimikäytännön jatkuvuus ja muuttuminen 1900-luvulla.]