Kotimaisten kielten keskuksen kieliaineistojen ja -arkistojen esittelyt ja pääsy sähköisiin aineistoihin.

Asiakirjanimikokoelmat


Nimiarkiston vanhojen asiakirjanimien kokoelmaan on poimittu sekä henkilön- että paikannimiä pääosin Kansallisarkistossa säilytettävistä 1500-luvun tiliasiakirjoista. Arkistossa on myös eri lähteistä kerättyjä pienempiä poimintakokoelmia. Kaikki poimintakokoelmat on tehty erityisesti nimistöntutkimuksen tarpeisiin, mutta niistä on apua myös sukujen, talojen ja asutushistorian tutkimukseen.

Poimituista nimistä on pyritty aina merkitsemään nimiasun lisäksi paikannustieto hallintopitäjän, neljänneskunnan ja kylän tarkkuudella, jos tiedot ovat selvinneet asiakirjoista; vuosi, jolta asiakirja on peräisin; Kansallisarkiston alkuperäisen asiakirjan säilytysnumero, asiakirjan laatu ja folionumero. Kyseessä on siis viitekortisto, jonka avulla pääsee käsiksi alkuperäiseen asiakirjaan.

Palaa otsikoihin

Ahvenanmaa

Ahvenanmaan asiakirjanimet on poimittu tilikirjoista vuosilta 1537–1599 (numerot 2598–2818). Lisäksi lähteinä on käytetty painettuja lähteitä, mm. Tukholman kaupungin maakirjaa (osat I–II), Jaakko Teitin valitusluetteloa, Reinh. Hausenin kokoamia teoksia Bidrag till Finlands historia (osat I–V), Finlands medeltidsurkunder ja Turun tuomiokirkon mustakirja.

Ahvenanmaan asiakirjanimet julkaistiin painettuna 1920-luvulla (Greta Hausen: Ålands ortnamn, deras former och förekomst till år 1600. Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland 194. Helsingfors: SLS, 1927).

Palaa otsikoihin

Häme

Hämeen asiakirjanimet on pääasiassa poimittu Hämeen linnaläänin voudintileistä (vuoden 1539 maakirjasta vuoden 1571 hopeaveroluetteloon saakka) ja lisäksi mm. Ruotsin valtionarkiston Finska Cameralia -kokoelman kymmenysluetteloista.

Palaa otsikoihin

Käkisalmen Karjala

Käkisalmen Karjalan asiakirjanimikokoelmat on poimittu Kansallisarkiston ns. sinisestä kokoelmasta vuosilta 1581–1597 sekä vuosilta 1611–1618, 1631–1642, 1645–1649 ja 1651. Poimintakokoelmaan sisältyvät vanhimmat säilyneet Käkisalmen linnalääniä koskevat maa- ja henkikirjat, tilikirjat, sakko- ja autiotilaluetteloita, kuitteja, kirjeitä ym.

Palaa otsikoihin

Pohjanmaa

Pohjanmaan asiakirjanimikokoelmat on poimittu pääosin Korsholman läänin 1500-luvun voudintileistä (vuodet 1531–1571). Kokoelmaan sisältyy nimiä myös Korsholman läänin ulkopuolelta, esimerkiksi Kemin Lapin verotuksesta on tietoja vuosilta 1569–1570.

Palaa otsikoihin

Satakunta

Satakunnan asiakirjanimikokoelma on poimittu Satakunnan tilikirjasarjasta vuosilta 1540–1573 (volyymit 1919–2265). Lisäksi on tehty poimintoja yleisen tiliasiakirjasarjan Satakuntaa koskevista numeroista, esim. Satakunnan erämaaluettelot 130a vuodelta 1552 ja Satakunnan tuomiokirjat 216a–b–c vuosilta 1550–1553, sekä keskiaikaisista painetuista lähteistä.

Palaa otsikoihin

Savo

Savon asiakirjanimikokoelmaan on poimittu nimiä Pellosniemen, Visulahden (Vesulahti), Juvan, Tavinsalmen (Kuopio), Säämingin ja Rantasalmen suurpitäjien alueelta. Kokoelmaa täydentää Timo Alasen toimittamat julkaisut Johan Habermanin maantarkastusluettelo Pien-Savosta 1620-luvulta, Säämingin ja Rantasalmen maantarkastusluettelo vuosilta 1562–1563, Lars Röösin Pien-Savon verollepanomaakirjan tilusselitykset vuosilta 1643–1646, Pien-Savon pohjoisosan maantarkastusluettelo vuosilta 1562–1564 ja Savon maantarkastusluettelo vuosilta 1561–1564.

Palaa otsikoihin

Uudenmaan ruotsalaisalueet

Uudenmaan ruotsalaisalueiden paikannimien asiakirjamaininnat on poimittu vuoteen 1600. Keruualue ulottui idästä Vehkalahdelta Kiskoon lännessä. Osa Uudenmaan alueista sisältyy Hämeen ja Viipurin Karjalan asiakirjanimikokoelmiin.

Uudenmaan asiakirjanimet julkaistiin painettuna 1920-luvulla (Greta Hausen: Nylands ortnamn, deras former och förekomst till år 1600. Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland 152, 160, 177. Helsingfors: SLS, 1920–1924. Vol. 1–3).

Palaa otsikoihin

Varsinais-Suomi

Varsinais-Suomen asiakirjanimien kokoelmaan poimittiin niin sanotun sinisen eli vanhemman tilikirjasarjan nimistö Varsinais-Suomea koskevista asiakirjoista vuosilta 1538–1570 (numerot 484–1153).

Palaa otsikoihin

Viipurin Karjala

Viipurin Karjalan asiakirjanimien kokoelma on poimittu Kansallisarkiston asiakirjoista vuosilta 1541–1570 (volyymit 4994–5348).

Palaa otsikoihin

Erilliskokoelmia

Erilliskokoelmina ovat muun  muassa Satakunnan ja Hämeen alueelta Maanmittaushallituksen arkiston isonjaon ym. kartoista poimittua materiaalia 1700- ja 1800-luvuilta, Inkerin Pähkinälinnan läänin nimikokoelma alueen vanhimmasta ruotsalaisten asiakirjojen sisältämästä paikannimi- ja henkilönnimiaineistosta vuosilta 1615–1623, Venäjänkielisistä painetuista lähteistä poimittua materiaalia 1100–1700-luvuilta ja Vienan Karjalan ja Vienanmeren länsirannikon kuntien paikannimiä vuodelta 1876.

Palaa otsikoihin