Kotimaisten kielten keskuksen kieliaineistojen ja -arkistojen esittelyt ja pääsy sähköisiin aineistoihin.

Vanhan kirjasuomen aineistot

Kotuksen vanhan kirjasuomen aineistoja on sekä verkossa että sanalippuina arkistossa. Vanhan kirjasuomen tekstikorpus on käytettävissä verkossa sekä Kotuksen aineistopalvelussa että Kielipankin Korp-konkordanssihakupalvelussa.

vks_kuvio_sumennetut_reunat

Vanhan kirjasuomen arkisto

Vanhan kirjasuomen arkiston kokoelmat on koottu Vanhan kirjasuomen sanakirjan toimitustyötä varten. Kokoelmat ovat myös tutkijoiden ja opiskelijoiden käytettävissä.

Arkistokokoelma koostuu noin 550 000 hakusanoitetusta sanalipusta. Kokoelman aineslähteinä ovat suomenkieliset painotuotteet ja yhtenäiset suomenkieliset käsikirjoitukset 1540-luvulta noin vuoteen 1810. Kokoelmaan sisältyvät muun muassa laajat poiminnat Eerik Sorolaisen Postillasta (v. 1621 ja 1625) ja Juhana Wegeliuksen Postillasta (v. 1747 ja 1749).

Mikrokorteilla on KWIC-indeksit Mikael Agricolan teosten sanastosta, vuoden 1642 Raamatusta ja vuoden 1734 Ruotsin valtakunnan lain 1759 painetusta suomennoksesta.

Kauris almanakassa vuodelta 1705. Kuva: Kotuksen arkisto.
Almanakka vuodelta 1705. Kuva: Kotuksen arkisto.

Vanhan kirjasuomen tekstikorpus

Vanhan kirjasuomen korpuksessa on Ruotsin vallan aikana (1543–1809) ilmestyneitä eri alojen teoksia ja tuolta ajalta säilyneitä laajahkoja käsikirjoituksia, joista suurin osa on myöhemmin ilmestynyt painettuna. Korpuksen laajuus on 3 428 618 sanaa.

Korpuksessa on myös yksittäisiä almanakka- ja asetustekstejä, saarnoja sekä runotekstejä. Mukana on Mikael Agricolan koko tuotanto ja samanaikaiset muiden tekijöiden evankeliumi- ja käsikirjasuomennokset. Ensimmäinen raamatunsuomennos kuuluu niin ikään korpukseen, samoin Ruotsin vallan ajan tärkeimmät virsikirjat. Muuta hengellistä kirjallisuutta ovat esimerkiksi ruumissaarnat.

Mukana ovat myös tärkeimmät Ruotsin vallan aikana tehdyt lainsuomennokset ja satoja asetustekstejä tuolta ajalta. Muuta maallista kirjallisuutta edustavat muun  muassa Gananderin sadut ja arvoitukset sekä lääkärikirjat. Varia-hakemistossa on kokoelma erilaisia tekstejä eri aloilta.

Korpus on tehty Vanhan kirjasuomen sanakirjan tarpeisiin ja sanakirjan tekemisen ohessa. Mukaan on pyritty saamaan mahdollisimman monipuolinen kokoelma kirjallisuutta, jotta korpus antaisi edustavan kuvan tuon ajan sanastosta.

Näin muodostunut sähköinen materiaali on hyödyksi myös muille alan tutkijoille. Korpus antaa monipuolisen kuvan suomen kirjakielestä Ruotsin vallan aikana, mutta on hyvä muistaa, että joitakin keskeisiä teoksia siitä puuttuu (esimerkiksi vuoden 1776 raamatunsuomennos).

Korpusteksteihin on otettu lähdetekstien suomenkieliset osat. Esimerkiksi joidenkin tekstien yhteydessä olevia latinankielisiä jaksoja ei ole mukana.

Korpus on jaettu hakemistoihin, toiset kirjoittajan mukaan, toiset tekstilajin mukaan. Ensimmäinen suomeksi painettu koko Raamattu on omassa hakemistossaan.

Katkelma vanhasta virsikirjasta vuodelta 1701. Kuva: Kotuksen arkisto.
Katkelma vanhasta virsikirjasta vuodelta 1701. Kuva: Kotuksen arkisto.