Kotimaisten kielten keskuksen kieliaineistojen ja -arkistojen esittelyt ja pääsy sähköisiin aineistoihin.

Nykysuomen aineistoja

Kotimaisten kielten keskuksella on hallussaan laaja nykysuomen sanojen arkisto. Se koostuu yli 5,5 miljoonan sanalipun kokoelmasta, jota käytetään ensisijaisesti sanakirjatyön tarpeisiin.

Kotuksen eri tutkimus- ja kielenhuoltohankkeissa on kerätty myös nykykielen tekstiaineistoja. Näistä sähköisessä muodossa vapaasti käytettävissä ovat erityisesti Tasavallan presidenttien uudenvuodenpuheet 1935–2007 -aineisto ja Euroopan unionin lakeja ja direktiivejä 2002–2003 -aineisto.


Lisätietoja suomenkielisistä tekstiaineistoista ja niiden käytöstä

Heikkinen, Vesa, Mikko Lounela ja Eero Voutilainen 2012: Aineistot ja niiden käyttö tekstilajitutkimuksessa. Teoksessa Heikkinen ym. toim. Genreanalyysi – tekstilajitutkimuksen käsikirja. Helsinki: Gaudeamus, 325–359.


Kyselyyn
Till undersökningen

Asiakaskysely 2017 / Kundundersökning 2017

Ehtisitkö vastata Kotimaisten kielten keskuksen (Kotuksen) asiakastyytyväisyyskyselyyn? Vastaaminen vie aikaa muutaman minuutin.

Toki, vie minut kyselyyn Kiitos, vastaan myöhemmin Ei kiitos, en vastaa tällä kertaa

Delta gärna i Språkinstitutets kundundersökning! Frågorna tar några minuter att besvara.

Ja tack, jag deltar gärna Tack, jag deltar senare Nej tack, jag deltar inte den här gången