Kotimaisten kielten keskuksen kieliaineistojen ja -arkistojen esittelyt ja pääsy sähköisiin aineistoihin.

Sähköiset aineistot

Kotuksen 1800-luvun tekstikorpus on lähes 8,8 miljoonan sanan laajuinen. Se sisältää varhaisnykysuomen kaudella (n. 1810–1880/1890) julkaistuja kirjoja ja lehtiä.

Korpuksessa on eri alojen suomenkielisiä teoksia, keskeisiä sanakirjoja, vanhimpien aikakaus- ja sanomalehtien vuosikertoja ja joitain yksittäisiä (etenkin useampikielisissä julkaisuissa ilmestyneitä) artikkeleita. Varhaisin teos on vuodelta 1809, nuorin vuodelta 1891. Mukaan on pyritty saamaan tunnetuimmat ja (mm. uusintapainosten määrän pohjalta) levinneimmät teokset.

Julkaisuja valittaessa on pyritty samalla mahdollisimman suureen temaattiseen kattavuuteen. Luonnontieteiden kaltaisilta uusilta aloilta teoksia on kuitenkin enemmän, uskonnon alalta vähemmän.

Alun perin suomeksi kirjoitettuja teoksia on otettu mukaan suhteessa enemmän kuin käännöksiä. Valinnan pohjana on ollut Valfrid Vaseniuksen vuonna 1878 ilmestynyt bibliografia vuoteen 1891 ulottuvine lisävihkoineen.

Korpus on koostettu Kotuksessa vuosina 1992–2010. Se on kaikkien vapaasti luettavissa verkossa.