Kotimaisten kielten keskuksen kieliaineistojen ja -arkistojen esittelyt ja pääsy sähköisiin aineistoihin.

1800-luvun kirjasuomen aineistot

Kotuksessa on monenlaisia 1800-luvun aineistoja. Osa on käytettävissä verkossa, osa on perinteisinä sanalippuina.

Vuosina 1992–2010 Kotuksessa koostettiin laaja sähköinen varhaisnykysuomen korpus. Tämä on kaikkien käytettävissä verkossa. 

Kotuksessa on lisäksi eräitä vanhoja sanalippukokoelmia 1800-luvun kielestä. Vanhimmat aineistot on laadittu 1880-luvulla, viimeisimmät 1940–1960-luvuilla. Kaikki nämä manuaaliset lipustot sijaitsevat Kotuksen yhteisarkistossa.

Suomen murteiden sana-arkistoon on lisäksi sijoitettu niin sanottu Teuras-Lönnrot: merkityksen mukaisiin ryhmiin aikoinaan silputtu ja vihreisiin kangaskantisiin sidoksiin koottu versio Elias Lönnrotin Suomalais-Ruotsalaisesta sanakirjasta (1874–1880). Tätäkin voi käyttää apuna 1800-luvun sanastoa etsittäessä.