TextversionSuomeksi | Sámás | Romani tšimbaha | Viittomakielellä | In English
Startsida
- + Skriv ut
Institutet för de inhemska språken
 

Glad påsk önskar Institutet för de inhemska språken

påskägg

Öppna våra välfyllda påskägg genom att klicka på bilden.

rss Aktuellt

16.4.2014 Den finlandssvenska namnlängden i nya händer

Efter att Marianne Blomqvist ansvarat för den finlandssvenska namnlängden i mer än 20 år ger hon nu över ansvaret till namnforskare Leila Mattfolk.

Läs mer

16.4.2014 Anmäl dig till språkvårdsdagen

Nu är det dags att anmäla sig till Hugo Bergroth-sällskapets traditionella språkvårdsdag.

Läs mer

8.4.2014 Trettiotvå årgångar av Språkbruk gratis

Alla årgångar av tidskriften Språkbruk finns på webben på adressen www.sprakbruk.fi. Från och med den 9 april är alla nummer, utom de allra färskaste, tillgängliga också för icke-prenumeranter. Språkbruks prenumeranter har dessutom tillgång till den senaste årgången.

Läs mer


Språkbruk_logga

Språkbruk 1/2014

Språkbruk 1/2014 är en mångsidig kompott med godbitar för alla språkintresserade. Där finns artiklar om språkteknologi, om språkliga spår av danska mormoner i Utah, om orsaker till varför texter ibland är svåra att förstå, om tvåspråkiga familjer i finska bygder, om nya namn i kalendern. Krönikan är skriven av Alf Rehn, professor i företagsekonomi. I ledaren konstateras att språkvårdare gillar dialekter, och som socker på botten en underfundig vers av Henrik Hu.

Läs Språkbruk på tidskriftens egen webbplats!


Korp

Finlandssvenska språkbanken

I ett treårigt samarbetsprojekt som började den 1 januari 2011 håller Institutet för de inhemska språken och Svenska litteratursällskapet i Finland på att bygga ut den finlandssvenska språkbanken. Texterna läggs in i Språkbanken vid Göteborgs universitet och är allmänt tillgängliga för alla intresserade via det nya Korp-gränssnittet. Korpusarbetet sker inom ramen för SLS projekt Svenskan i Finland i dag och i går. En utförligare beskrivning av språkbanksprojektet finns här.Språkinstitutet på Twitter

Dagens namn

I dag den 18 april 

på långfredagen

firar vi Valdemar och Volmar


ordförrådet
I Ordförrådet hittar du svar på frågor som har kommit till oss, t.ex. klassiska språkfrågor, finlandismer och aktuella nyord. Innehållet i Ordförrådet uppdateras och utökas kontinuerligt.

 

Om du inte hittar svaret där kan du också ringa eller mejla oss.


FO_banner
Den finlandssvenska dialektordboken finns nu på nätet. Det första avsnittet sträcker sig från I till K och omfattar cirka 15 500 artiklar som nu är fritt tillgängliga för alla.


Smakprov ur dialektordboken

Läs här om verbet haska som smakprov ur den tryckta Ordbok över Finlands svenska folkmål.

 


Svenska ortnamn i FinlandDen sökbara webbförteckningen Svenska ortnamn i Finland ger uppgifter om stavning och i vissa fall uttal av närmare 5 000 svenska namn på orter runtom i Finland. Förteckningen ger dessutom information om kommunal tillhörighet och eventuellt finskt parallellnamn och delar in namnen i vedertagna eller föråldrade namn.

ordagrant

Språkspalt i Hufvudstadsbladet

Händer, tänder, näbbar och klor (4.4.2014; Monica Äikäs)


 
Poutapilvi web design Oy