Institutet för de inhemska språkens databaser ger svar på dina språk- och namnfrågor. Här finns också länkar till olika språkliga källor, som ordböcker och ordlistor samt språkvårdsorgan.


Ordforradet

Klarsprak

Ordbok över Finlands svenska folkmal

Svenska ortnamn i Finland
Namnledslexikon
Korp


Hjälp i språkfrågor kan du hitta via ikonerna ovan och menyn till vänster.