Institutet för de inhemska språkens databaser ger svar på dina språk- och namnfrågor. Här finns också länkar till olika språkliga källor, som ordböcker och ordlistor samt språkvårdsorgan.


Svefix

Svefix är ett program för språklig kontroll av svenska texter. Programmet har utvecklats av företaget Lingsoft i samarbete med Institutet för de inhemska språken.

Svefix har ett allmänsvenskt och ett finlandssvenskt syfte. Det allmänsvenska syftet är att hjälpa dig att bli kvitt en del små språkfel som lätt kan slinka in när du t.ex. gör ändringar i din text. Det finlandssvenska syftet är att göra dig uppmärksam på finlandismer i din text, dvs. på språkliga drag som förekommer bara eller huvudsakligen i finlandssvenskan.

Mer information om vad Svefix innehåller, hur språkkontrollprogrammet fungerar, prisuppgifter etc. hittar du på Lingsofts webbplats.