Institutet för de inhemska språkens databaser ger svar på dina språk- och namnfrågor. Här finns också länkar till olika språkliga källor, som ordböcker och ordlistor samt språkvårdsorgan.

Mediespråkvård

Den finlandssvenska mediespråkvården vid Språkinstitutet sköts av Anna Maria Gustafsson. Hon samarbetar tätt med språkstöden på de finlandssvenska medierna (projektet Språkörat).

Anna Maria Gustafsson Kuva: Otso Kaijaluto (Kuvain)Anna Maria Gustafssonsnabel-a
anna-maria.gustafsson[snabel-a]sprakinstitutet.fi
telefon
+358 (0)295 333 229