Institutet för de inhemska språkens databaser ger svar på dina språk- och namnfrågor. Här finns också länkar till olika språkliga källor, som ordböcker och ordlistor samt språkvårdsorgan.

Lästips

Språktidningens webbplats finns nyheter om språk, nyord och mycket annat språknyttigt och läsvärt.

Så här ska det låtaMikael Reuter: Så här ska det låta. Om finlandssvenska och språkriktighet.

Boken riktar sig till alla som talar och skriver svenska i Finland, till exempel till översättare, journalister, informatörer, tjänstemän och inte minst lärare av alla kategorier.

Den behandlar bland annat finlandismer, uttal, skrivregler, ordböjning, meningsbyggnad, namnbruk, översättning och språkliga konstruktioner av olika slag. Ord och uttryck tas upp på ett mer principiellt plan. Syftet är framför allt att lyfta fram avvikelser från rikssvenskan och att ge råd och rekommendationer om i vilken mån och hur de bör undvikas.