Institutet för de inhemska språkens databaser ger svar på dina språk- och namnfrågor. Här finns också länkar till olika språkliga källor, som ordböcker och ordlistor samt språkvårdsorgan.

Petri Jääskeläinens tal

Riksdagens justitieombudsman Petri Jääskeläinen utsåg vinnaren i tävlingen Årets klargörare 2016 och höll i samband med prisutdelningen ett tal som du kan läsa här. Talet hölls i Kommunernas hus på Demokratidagen den 18 oktober 2016.

Bästa deltagare i Demokratidagen!


Det är ett stort nöje för mig att få utse vinnaren i tävlingen om vem som är Årets klargörare bland de tre finalister som juryn vaskat fram. En annan orsak till glädje är att tävlingens arrangör Institutet för de inhemska språken på ett så spännande sätt vill främja ett gott myndighetsspråk och en klar kommunikation med myndigheterna.

God förvaltning är en grundläggande rättighet. Begreppet har preciserats särskilt i förvaltningslagen där en uttrycklig bestämmelse gäller krav på gott språkbruk. Enligt den ska myndigheterna använda ett sakligt, klart och begripligt språk. I förarbetena till bestämmelsen krävs att myndigheterna uttrycker sig på ett sätt som gör att en kund inom förvaltningen entydigt förstår vad saken gäller och får så mycket information som sakens natur kräver. Myndigheterna ska alltså uttrycka sig på ett klart språk och med ett begripligt innehåll.

Ett gott myndighetsspråk och en klar kommunikation betjänar särskilt kunderna inom förvaltningen. Men det finns också en annan aspekt på frågan. Kvaliteten på myndighetens språkbruk och kommunikation påverkar också den bild som kunden inom förvaltningen får av myndigheten. Ett gott språkbruk ökar förtroendet för myndigheten och dess verksamhet. En klar kommunikation med ett begripligt innehåll gör också att kunden inte har så stort behov av att be om råd och ställa frågor till myndigheterna. Fungerande kommunikation minskar slöseriet med tid till förmån för meningsfull kundbetjäning och bidrar på det sättet till ett bättre resultat för verksamheten.

Jag tycker att alla kraven och synpunkterna ovan uppfylls utmärkt i det projekt som informatören Lea Ansamaa och socialarbetaren Sini Sivonen har genomfört. Uleåborgs stads text om beslut om stöd för närståendevård har skrivits om.

Projektet har haft ett innovativt grepp med olika slags samarbete och interaktion. Till exempel har kommuninvånarna fått kommentera texterna och ge synpunkter på dem.

Slutresultatet är utmärkt. Beslutstexterna är avfattade på ett mycket klarare språk och har ett avsevärt begripligare innehåll. Prestationen är särskilt värdefull i beslut om stöd för närståendevård, för de som tar emot besluten är ofta äldre. Och tonen i beslutstexterna är nu mera människonära än förr.

Jag tror att projektet, metoden och resultatet har ökat förtroendet för Uleåborgs stads verksamhet och sänkt tröskeln för kunderna att ta kontakt med stadens myndigheter.

Det är min förhoppning att projektet ska engagera också andra myndigheter att utveckla sitt språk och sin kommunikation.

Vinnare i tävlingen Årets klargörare är informatören Lea Ansamaa och socialarbetaren Sini Sivonen vid Uleåborgs stad!