Institutet för de inhemska språkens databaser ger svar på dina språk- och namnfrågor. Här finns också länkar till olika språkliga källor, som ordböcker och ordlistor samt språkvårdsorgan.

Information om tävlingen Årets klargörare 2016

Priset Årets klargörare (Vuoden selväsanainen) kommer i år att ges till en myndighet som skapat en välfungerande myndighetstext eller lyckade namn inom sin organisation eller som framgångsrikt förbättrat kommunikationen med medborgarna.

Har din myndighet arbetat fram nya typer av texter till kunder eller till andra myndigheter? Har ni utvecklat nya modeller för ert skrivarbete som senare lett till bättre kommunikation? Känner du kanske till någon enskild person eller någon grupp som har inspirerat och uppmuntrat andra i organisationen att utveckla sina texter och skrivvanor?

Nominera din myndighet eller en inspirerande kollega till mottagare av priset Årets klargörare! Det går också bra att nominera en annan myndighet eller en enskild anställd där. Är du nöjd kund hos någon myndighet kan du föreslå den som kandidat.

Det är viktigt att du berättar vad ni har gjort på er myndighet och vilka tankar som väcktes under processen. Exempel på framgångar inspirerar nämligen ofta andra myndigheter att se över sina texter och processer. Med hjälp av fungerande texter kan varje myndighet effektivera sin verksamhet och uppnå sina mål. Dessutom är arbetet med att förbättra myndighetsspråket både roligt och stimulerande.

Vad handlar priset Årets klargörare om?

Priset Årets klargörare delas från och med år 2016 ut vartannat år till någon som främjat klarspråk, vartannat år till någon som arbetat för bättre lättlästa texter. Mellan åren 1996 och 2015 har Selkokeskus delat ut priset Vuoden selväsanainen (Årets LL-pris) till personer eller organisationer som förbättrat sin kommunikation med olika specialgrupper. I år är det Institutet för de inhemska språken som delar ut ett pris för välfungerande myndighetskommunikation.

Under klarspråkskampanjen år 2015 ordnades tävlingen Framgångsberättelser (Onnistumistarinat). Då delade man ut ett klarspråkspris och ett antal diplom för målmedvetet arbete med att förbättra myndigheters kommunikation och skrivande. Eftersom de insända bidragen var både mångsidiga och nydanande beslutade man sig för att fortsätta traditionen att arrangera en tävling.

När delas priset ut?

Namnen på finalisterna offentliggörs på Klarspråksdagen 13.10.2016, och priset delas ut på Demokratidagen på Kommunernas hus i Helsingfors 18.10.2016. Vinnaren utses av riksdagens justitieombudsman Petri Jääskeläinen.

Vem kan kandidera till Årets klargörare?

Alla offentliga myndigheter (statliga och kommunala myndigheter eller myndigheter på landskapsnivå) och alla anställda eller grupper av anställda vid myndigheterna kan kandidera. Inbjudan att delta gäller också andra myndigheter som jobbar med offentliga tjänster och alla deras anställda.

Vilken typ av bidrag kan prisbelönas?

Årets bidrag kan vara:

  • en bra text, en helhet av flera välfungerande texter eller en lyckad helhet av bild och text
  • en bra skrivpraxis eller välfungerande service (t.ex. personlig service, tillgänglighet, bra digital kommunikation), en bra process eller ett vällyckat nytt system
  • ett välvalt organisationsnamn, en lyckad namnreform eller en fungerande arbetsmetod (t.ex. anvisningar, processbeskrivningar, expertgrupper) som används för planering av namn.

Tanken är att pristagaren via sin text eller sin verksamhet har medverkat till att främja klarspråk och fungerande kommunikation och den vägen också ökat medborgarnas möjligheter till delaktighet och deras rättssäkerhet.

Vem kan nominera en kandidat?

Vem som helst kan föreslå en kandidat: myndigheten själv, en vanlig medborgare, ett massmedium, en annan myndighet osv. När vi har fått ditt förslag tar vi kontakt med myndigheten eller kommunen och kommer överens om hur vi ska presentera framgångskonceptet på vår webbplats.

Hur anmäler man sig till tävlingen?

Fyll i anmälningsblanketten senast 26.9.2016 och beskriv kort den text eller de åtgärder du anser borde prisbelönas. Berätta också om vilken nyttan varit av de nya texterna eller de nya tillvägagångssätten. Bifoga gärna en länk till en text, till en processbeskrivning eller till en webbsida.