Institutet för de inhemska språkens databaser ger svar på dina språk- och namnfrågor. Här finns också länkar till olika språkliga källor, som ordböcker och ordlistor samt språkvårdsorgan.

Klarspråkskampanj

Den nationella klarspråkskampanjen i Finland uppmuntrade myndigheterna att använda ett klart och begripligt myndighetsspråk. Kampanjen startade hösten 2014 och pågick till den 31 december 2015. Klarspråksarbetet fortsätter även om kampanjen är slut.

Handlingsprogrammet för ett klarare myndighetsspråk publicerades i januari 2014 och programmet innehåller flera konkreta förslag på hur myndigheterna kan förbättra sitt språk.


Huvudarrangörer för klarspråkskampanjen var Finansministeriets projekt för öppen förvaltning, Institutet för de inhemska språken, Undervisnings- och kulturministeriet, statsrådets kansli, riksdagsinformationen, Finlands kommunförbund och Förbundet Utvecklingsstörning (Selkokeskus).

Kanslichefen på Kommunikationsministeriet Harri Pursiainen var kampanjens beskyddare.