Institutet för de inhemska språkens databaser ger svar på dina språk- och namnfrågor. Här finns också länkar till olika språkliga källor, som ordböcker och ordlistor samt språkvårdsorgan.

Årets klargörare 2016

På blanketten nedan kan du anmäla en kandidat till tävlingen Årets klargörare.

  • Beskriv kort vad din kandidat gjort för att skapa en välfungerande text eller ny skrivpraxis som underlättar kommunikationen mellan den egna myndigheten och medborgarna, med andra myndigheter eller med medierna. Berätta om den bakomliggande orsaken till förändringsarbetet, hur arbetet gått till, vilken nyttan varit och vilken respons myndigheten fått.
  • Bifoga gärna länkar till webbsidor eller texter som din kandidat varit med om att skapa.
  • Skicka gärna per e-post ytterligare material som illustrerar och belyser det arbete som gjorts. Ge de bifogade filerna rubriken Årets klargörare­_(namnet på din organisation) och sänd dem till adressen virkakieli(snabel-a)kotus.fi.

*) Obligatoriska fält

Kandidatens namn (organisation eller person) *
Organisation (om kandidaten är en enskild person) *
På vilket sätt har din kandidat lyckats förbättra kommunikationen mellan medborgarna och den egna organisationen? *
Bifogade filer
Kontaktpersonens namn *
Kontaktpersonens e-postadress *