Institutet för de inhemska språkens databaser ger svar på dina språk- och namnfrågor. Här finns också länkar till olika språkliga källor, som ordböcker och ordlistor samt språkvårdsorgan.

Namn på orter i Finland på olika språk

(Baseras på rekommendation av svenska och finska språknämnderna från 1997)

Många orter i Finland har namn på både svenska och finska eller på både finska och samiska. Vilken namnform man använder beror på det språk man talar eller skriver:

På svenska används svenska ortnamn, på finska används finska ortnamn och på samiska används samiska ortnamn (i den mån det finns etablerade namn på dessa språk). 

I skandinaviska språk används de svenska namnen, om det inte på språket i fråga finns ett annat etablerat namn på orten. 

I språk som är nära besläktade med finskan (t.ex. estniska) används de finska ortnamnen, om det inte på språket i fråga finns ett annat etablerat namn på orten.

I andra språk används 

  • för enspråkiga kommuner och andra förvaltningsområden samt för orter inom dem namnen på områdets officiella språk (t.ex. Iisalmi, Mariehamn)
  • för tvåspråkiga kommuner och andra förvaltningsområden samt för orter inom dem namnen på områdets majoritetsspråk (t.ex. Kokkola, Hanko och Porvoo men Jakobstad, Pargas och Raseborg; Kauppiaankatu in Helsinki  och Köpmansgatan in Pargas).

Denna rekommendation gäller offentliga administrativa namn som t.ex. 

  • namn på städer och kommuner, byar, stadsdelar, gator osv. 
  • namn på landskap, natur-, trafik- och miljöcentraler och regionförvaltningsverk. 
Ett undantag i fråga om landskapsnamnen är de fall då landskapet har ett etablerat namn på språket i fråga (t.ex. eng. Karelia, Lapland, Ostrobothnia). Privata adresser o.dyl. omfattas inte av rekommendationen.

Hjälpmedel

De viktigaste orterna som har rekommenderade svenska namnformer finns listade i förteckningen Svenska ortnamn i FinlandI historiska texter kan det vara motiverat att använda de gamla svenska namn som i Svenska ortnamn i Finland anges som föråldrade. 

Svenska namn med officiell hävd på tvåspråkiga kommuner och på enspråkigt finska kommuner finns listade i publikationen Svenskt lagspråk i FinlandI officiella samtida sammanhang används bara de officiella namnen. 

Framför allt i turistbroschyrer, uppslagsverk och liknande information rekommenderar vi att också namnet på minoritetsspråket anges, t.ex. Turku (in Swedish, Åbo), Jakobstad (in Finnish, Pietarsaari).