Institutet för de inhemska språkens databaser ger svar på dina språk- och namnfrågor. Här finns också länkar till olika språkliga källor, som ordböcker och ordlistor samt språkvårdsorgan.

Svenska ortnamn i Finland

Namnledslexikon

Information och länkar till namnhjälp hittar du ovan och till vänster.