Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Språkbruk

Språkbruk är en populärvetenskaplig, finlandssvensk språktidskrift. I Språkbruk kan du läsa om språk ur många olika synvinklar. Språkbruk innehåller bland annat artiklar av språkforskare, intervjuer med personer som jobbar med språk och språkrelaterade nyheter. Språkbruk ger också rekommendationer i språkliga frågor och recenserar nyutkommen språklitteratur.

Den som använder svenska i sitt arbete kan ha glädje av Språkbruk, men Språkbruk kan läsas av alla som tycker att språk är intressant. Viktiga målgrupper är t.ex. journalister, lärare och översättare.

I arkivet på webbplatsen www.språkbruk.fi finns alla gamla nummer av Språkbruk förutom den senaste årgången fritt tillgängliga.

Språkbruk ges ut av Institutet för de inhemska språken och utkommer med fyra nummer om året. Språkbruk finns också på Facebook.