Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Så här ska det låta

Om finlandssvenska och språkriktighet

Mikael Reuters bok Så här ska det låta riktar sig till alla som talar och skriver svenska i Finland, till exempel till översättare, journalister, informatörer, tjänstemän och inte minst lärare av alla kategorier.

Den behandlar bland annat finlandismer, uttal, skrivregler, ordböjning, meningsbyggnad, namnbruk, översättning och språkliga konstruktioner av olika slag. Ord och uttryck tas upp på ett mer principiellt plan. Syftet är framför allt att lyfta fram avvikelser från rikssvenskan och att ge råd och rekommendationer om i vilken mån och hur de bör undvikas.