Ordböcker utgivna av Institutet för de inhemska språken.

Finlandssvensk ordbok

Finlandssvensk ordbok tar upp olika slags finlandismer på ord- och frasnivå och ger rekommendationer om vilka som bör undvikas och vilka som kan accepteras. Korta stilanvisningar upplyser om att ordet kanske inte är gångbart i alla sammanhang. Vidare har ordboken försetts med uttalsanvisningar för ord som inte uttalas enligt normala svenska uttalsregler.

Första och andra upplagan utkom år 2000, tredje upplagan 2002 och den fjärde, kraftigt omarbetade, upplagan i april 2008.

Fjärde upplagan (2008) omfattar cirka 2 550 uppslagsord.

Ordboken har sammanställts av Charlotta af Hällström-Reijonen och Mikael Reuter vid Forskningscentralen för de inhemska språken (numera Institutet för de inhemska språken) och gavs ut av Schildts förlags Ab. Boken är slutsåld, men 2008 års utgåva finns fritt tillgänglig på nätet sedan december 2016.