Information om Institutet för de inhemska språken.

Vad är klarspråk?

Klarspråk står för myndighetstexter som är skrivna på ett språk som är tydligt och begripligt för de avsedda mottagarna, dvs. ett vårdat och enkelt språk med okomplicerad meningsbyggnad och klara samband mellan meningarna. Klarspråkstexter innehåller bara den information som läsarna behöver, och informationen presenteras i en ordningsföljd som är logisk för läsarna och med ord som läsarna kan förstå.

Språkinstitutet arbetar främst med att främja klarspråk på statliga myndigheter, kommuner och centrala samhällsnyttiga organisationer.

Termen klarspråk ska inte blandas samman med termen lättläst information som handlar om texter som är skrivna på ett sätt som ska vara särskilt lätt att läsa, med bland annat korta meningar och enkla ord.

Läs mer om lättläst på LL-Centers webbplats.

Klarspråkskampanjen

Den nationella klarspråkskampanjen i Finland uppmuntrade myndigheterna att använda ett klart och begripligt myndighetsspråk. Kampanjen startade hösten 2014 och pågick till den 31 december 2015. Klarspråksarbetet fortsätter även om kampanjen är slut.