Information om Institutet för de inhemska språken.

Ordboksarbetet vid Språkinstitutet

Ordboksarbete eller lexikografi är en av Språkinstitutets huvudverksamheter. Inom svenska avdelningen verkar fem ordboksredaktörer. Fyra av dem ingår i redaktionen för Ordbok över Finlands svenska folkmål. Den femte är avdelningsföreståndaren som arbetar med Stora finsk-svenska ordboken. Personalen på den finska ordboksavdelningen består av ett tjugotal lexikografer. För närvarande pågår arbetet med sex olika ordböcker: en ordbok över modern finska och en över äldre finska, en svensk och en finsk dialektordbok och två invandrarordböcker. 

Lexikografi kan också vara en teoretisk disciplin och innebära forskning kring ordböcker och ordboksanvändare. Språkinstitutets lexikografer publicerar en del vetenskapliga artiklar och deltar i nordisk och internationell lexikografisk verksamhet.