Information om Institutet för de inhemska språken.

Namnvård

Namnvårdarna på Språkinstitutet ger råd, rekommendationer och utlåtanden i frågor som rör ortnamn, personnnamn, myndighetsnamn osv.

Namnvårdens mål är

  • att vårda de traditionella ortnamnen som en del av vårt immateriella kulturarv och att göra det inhemska namnbruket känt
  • att ge råd till namnplanerare i kommunerna
  • att arbeta för en fungerande förnamns- och släktnamnspraxis inom ramen för rådande namnlagstiftning
  • att påverka val och bruk av namn på myndigheter, institutioner, företag, föreningar, varumärken osv.
  • att främja ett klart och entydigt bruk av utländska ort- och personnamn. För bruket av utländska namn i svenskan följs i allmänhet de rekommendationer som ges av namnvården i Sverige.

Det namnvårdsarbete som görs vid Språkinstitutet baseras på resultat som namnforskningen har tagit fram under lång tid. De är redovisade i inhemsk och utländsk namnlitteratur, i de namnsamlingar som finns i Namnarkivet och vid Svenska litteratursällskapet i Finland samt i de utredningar som varje enskilt fall kräver.

I samråd med experter på olika språk ger namnvårdarna information om hur utländska namn ska användas i finländska sammanhang.

Namnvården vid Språkinstitutet samarbetar med olika inhemska myndigheter och institutioner, med massmedierna, med experter i grannländerna och med UNGEGN (United Nation Group of Experts on Geographical Names).