Information om Institutet för de inhemska språken.

böcker

Biblioteket vid Instiutet för de inhemska språken lånar inte ut böcker. Däremot får man läsa dem på ort och ställe. Böckerna ingår i databasen Helka

Institutets egna böcker kan köpas över disk i biblioteket eller via nätet.