Information om Institutet för de inhemska språken.

Vilka är vi?

Institutet för de inhemska språken är en expertmyndighet underställd Undervisnings- och kulturministeriet. Verksamheten vid institutet styrs av lagen om Institutet för de inhemska språken (1403/2011). Kärnverksamheterna är språk- och namnvård och lexikografi (ordboksarbete). Vi har omfattande arkiv, av vilka en betydande del i digital form.

Personalen vid Institutet för de inhemska språken uppgick i början av år 2016 till drygt 70 fast anställda personer och ett femtontal projektanställda.