Information om Institutet för de inhemska språken.

Kontaktinformation

Adress: Hagnäskajen 6, FI-00530 Helsingfors

Hagnäskajen 6_Nina Martola_webb

telefon+358 295 333 200 (växel)                                                                                                                

snabel-a
E-postadresserna till personalen vid Institutet för de inhemska språken har formen fornamn.efternamn@sprakinstitutet.fi. Bokstäverna å, ä, ö skrivs a eller o.


Här hittar du en lista över hela personalen med telefonnummer.