Information om Institutet för de inhemska språken.

hagnäs_foto Nina Martola
Adress: Hagnäskajen 6, 00530 Helsingfors
Karta
Kontaktuppgifter till svenska avdelningen och till hela personalen.