Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Plock ur Ordförrådet

12.9.2016

förmynderskap

Heter det förmynderskap eller förmyndarskap?

Svar

Båda är korrekta former. Förr var förmynderskap den enda formen som nämndes i SAOL, men nu nämns båda formerna som likvärdiga.

Till Ordförrådet


Tillbaka till rubrikerna