Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Dagens namn

27.3.2017

Torvald

Läs mer om Torvald (källa: Institutet för språk och folkminnen).

Namnsdagarna © Almanacksbyrån

Tillbaka till rubrikerna