Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Dagens namn

27.2.2017

Torsten

Läs mer om Torsten (källa: Institutet för språk och folkminnen).

Namnsdagarna © Almanacksbyrån

Tillbaka till rubrikerna