Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Kalendarium

9.2.2017

VAKKI-symposium, 9–10.2.2017, Vasa

Läs mer på symposiets webbplats.

Tillbaka till rubrikerna