Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Kalendarium

9.2.2017

VAKKI-symposium, 9–10.2.2017, Vasa

Symposiets webbplats: http://www.uva.fi/sv/sites/vakki/symposia/symposium2017/cfp/

Tillbaka till rubrikerna