Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Kalendarium

18.5.2017

Svenskan i Finland 17, 18–19 maj 2017, Helsingfors

Läs mer på konferensens webbplats.

Tillbaka till rubrikerna