Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Kalendarium

11.11.2016

AFinLAs höstsymposium, 11–12.11.2016, Tammerfors

Mer information finns på symposiets webbplats.


Tillbaka till rubrikerna