Kotimaisten kielten keskuksen sanakirjojen esittelyt ja pääsy verkkosanakirjoihin.

Suomi–ruotsi-suursanakirja: Stora finsk-svenska ordboken

Ilse Cantell, Nina Martola, Birgitta  Romppanen ja Mats-Peter Sundström (toim.) 2004: Suomi-Ruotsi suursanakirja / Stora finsk-svenska ordboken. 3., tarkistettu ja päivitetty painos, 2. laitos.  Helsinki: WSOY. ISBN 951-0-24714-6


Suomi–ruotsi-suursanakirja on laaja (1 791 sivua) kaksikielinen sanakirja yksissä kansissa. Se tarjoaa apua yhtä hyvin kielen ammattilaisille kuin opiskelun, työn ja harrastusten parissa toimiville.

Sanakirjassa on

  • 135 000 hakusanaa ja sanontaa


  • hakusanoja monilta erikoisaloilta, mukana mm. oikeustiede, lääketiede, talous, liike- ja pankkiala, kirjanpito, biologia, urheilu, sotilasterminologia, psykologia, metsäala, rautatieala, kemia, atk ja teletekniikka (esimerkkeinä globaalistuminen, henkilöstövuokrausyritys, ovensuukysely, rahastosäästäminen, ilmastokokous)

  • EU-sanastoa: itälaajentuminen, puheenjohtajakausi

  • arkielämän uudissanoja: digisovitin, hakurobotti, liitetiedosto, palvelin, roskaposti

  • runsaasti esimerkkiaineistoa

  • monipuoliset kielioppitiedot sekä hakusanoista että käännöksistä

  • käännösmalleja,  jotka auttavat vaikesti käännettävissä olevien ilmausten muodostamisessa.