Kotimaisten kielten keskuksen palveluja: kieli- ja nimineuvonta, koulutus, kirjasto- ja arkistopalvelut, verkkokauppa jne.

Namn och kulturella kontakter

Tekijä/kirjoittaja: Leila Mattfolk och Terhi Ainiala (red.)

Kuvaus: presenterar i första hand kontakter mellan olika språk och olika kulturer på nordiskt och baltiskt område. Artiklarna beskriver ur olika perspektiv den påverkan som de kulturella kontakterna har medfört för såväl ortsnamns- och personnamnsförråden som för de s.k. övriga namnen.

Sarja: Skrifter 5

ISSN: 0355-7995

Julkaistu: Helsingfors: Forskningscentralen för de inhemska språken, 2009

ISBN: 978-952-5446-42-5

Sivuja: 168

Hinta: 10,00 €

Namn och kulturella kontakter