Asiantuntijoiden kirjoituksia ajankohtaisista kielikysymyksistä. Laaja blogi- ja kolumniarkisto.

Kotuksen kolumnit

Näille sivuille kootaan Kotuksen verkkosivulla julkaistavat kolumnit ja verkkoversiot muualla julkaistuista kielikolumneista. Kielikolumnien arkisto kattaa vuodet 1996–2014.

Kolumneja on vuosien saatossa julkaistu monilla foorumeilla ja monennimisillä palstoilla. Vuonna 2015 erilaiset kolumnipalstat yhdistettiin yhteiseksi Kotuksen kolumit -palstaksi. Hyvää virkakieltä -palstalla julkaistaan myös Virallisessa lehdessä julkaistuja kolumneja. Palstalla on näillä sivuilla omat alasivunsa.

Kotuksen kolumneissa kirjoitetaan kielestä. Kolumnit ovat yksittäisten ihmisten mielipidekirjoituksia. Kolumneissa on paljon tietoa kielestä, mutta niissä on myös kirjoittajien omia näkemyksiä ja tulkintoja kieliasioista.

Kotuksen kolumnit, kuten Kotus-bloginkin kirjoitukset, ovat asiantuntijoiden puheenvuoroja kielikeskusteluissa, mutta niitä ei kannata lukea Kotuksen tai Kielitoimiston virallisina kannanottoina tai kielenhuoltolinjauksina. Kielenhuollon ajantasaiset ohjeet julkaistaan Kielitoimiston ohjepankissa; kolumneissa niistä voidaan käydä monenlaista ajatustenvaihtoa ja keskustelua. Hyvää virkakieltä -palstalla on kuitenkin myös ohjeeksi tarkoitettuja tekstejä.

Kolumnisivuilla on laajat arkistot menneiden vuosien ja vuosikymmenienkin kielikirjoituksia. Sivut saattavat sisältää esimerkiksi nykykatsannossa vanhentuneita suosituksia ja vaikkapa toimimattomia linkkejä muille verkkosivuille.


Uusimmat kolumnit

XAMK-lyhennettä on vaikea yhdistää oikeaan kohteeseen

Uusi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu käyttää lyhennettä XAMK. Ulla Onkamo kertoo, miksi lyhenne ei toimi.

Lue lisää

26.8.2016 Kielellistä yhdenvertaisuutta – rajojen sisällä ja niiden yli

Oikeus asioida äidinkielellään viranomaisten kanssa ei edelleenkään ole itsestäänselvyys monikansallisissa valtioissa, kirjoittaa Heikki E. S. Mattila. Tunteita herättää myös kielten tasa-arvo tai sen puute kansainvälisessä kanssakäymisessä.

Lue lisää