Tietoa kielipolitiikasta, Suomen kielistä ja suomen sukukielistä, kielenkäytön lajeista, nimistöstä, eri kielimuodoista, kielen- ja nimistönhuollosta.

Vuoden selväsanainen 2016


Vuoden selväsanainen -palkinto annetaan tänä vuonna viranomaiselle, joka on madaltanut kynnystä asiointiin kanssaan. Palkittavana voi olla hyvä virkateksti, organisaationimien kokonaisuus tai menettely, jolla on päästy parempaan viestintään.

Onko virastosi tehnyt uudenlaisia tekstejä asiakkaita tai toisia viranomaisia varten? Oletteko kehittäneet menettelytavan, jolla kirjoittamisesta ja viestinnästä on tullut toimivampaa? Tiedätkö henkilön tai ryhmän, joka on innostanut ja vetänyt muutkin organisaatiossaan parantamaan tekstejään ja kirjoittamiskäytäntöjään?

Ilmoita virastosi tai innostava työtoverisi ehdokkaaksi Vuoden selväsanainen -palkinnon saajaksi! Kilpailuun voi ilmoittaa myös toisen viraston tai sen työntekijän. Ehdokasta voi esittää tyytyväinen asiakas, media tai kuka vain.

On tärkeää kertoa, mitä teitte ja koitte! Esimerkit onnistumisista inspiroivat toisia viranomaisia. Hyvän virkakielen avulla hallinnon toiminta tehostuu ja tavoitteet saavutetaan helpommin ‒ ja sitä paitsi työ virkakielen parantamiseksi on hauskaa.

Palaa otsikoihin

Mikä on Vuoden selväsanainen -palkinto?

Vuoden selväsanainen -palkinto jaetaan vuodesta 2016 alkaen joka toinen vuosi hyvän virkakielen ja joka toinen vuosi selkokielen edistäjälle. Selkokeskus on myöntänyt vuodesta 1996 tämän nimisen palkinnon tahoille, jotka ovat edistäneet viestintää erityisryhmille. Tänä vuonna on Kotimaisten kielten keskuksen vuoro antaa tunnustus viranomaisviestinnästä. Palkintona on tunnustuksen lisäksi paljon hyvää mieltä sekä rottinkia rintaan.

Vuonna 2015 järjestettiin virkakielikampanjassa Onnistumistarinat-kilpailu. Silloin jaettiin palkinto ja kunniakirjoja onnistuneista tavoista parantaa viranomaisten viestintää ja kirjoittamista. Monipuolisten ja kekseliäiden toimien esittelyä haluttiin jatkaa myös kampanjan loputtua.

Onnistumistarinat-kilpailu 2015

Palaa otsikoihin

Koska palkinto jaetaan?

Palkinto annetaan 18.10. Demokratiapäivän tilaisuudessa Kuntatalossa. Palkinnon saajan valitsee kolmesta loppukilpailuun päässeestä ehdokkaasta eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen.

Loppukilpailun kolme osallistujaa julkistetaan Selkeän kielen päivänä 13.10. Ne valitsee raati, johon kuuluvat Kotimaisten kielten keskus, Kuntaliitto, Selkokeskus, Suomen Journalistiliitto, valtioneuvoston kanslia ja valtiovarainministeriön Avoin hallinto -hanke.

Palaa otsikoihin

Ketkä voivat olla ehdokkaina Vuoden selväsanaiseksi?

Ehdokkaina voivat olla julkishallinnon viranomaiset (valtion, maakunnan tai kunnan viranomaiset), niiden työntekijä tai ryhmä työntekijöitä. Lisäksi osallistujina voivat olla muut julkishallinnon viranomais- ja palvelutehtäviä suorittavat tahot ja niiden työntekijät.

Palaa otsikoihin

Millaisista töistä kilpailussa palkitaan?

Kilpailuun voi osallistua esittämällä

  • hyvän tekstin, useiden tekstien kokonaisuuden tai kuvan ja tekstin kokonaisuuden

  • hyvän, viestintää parantavan menettely- tai palvelutavan (esimerkiksi henkilökohtainen palvelu, tavoitettavuus, hyvä digitaalinen viestintä), prosessin tai järjestelmän

  • hyvin valitun organisaationnimen, onnistuneen nimiuudistuksen tai hyvän menettelytavan (esim. ohjeisto, prosessikuvaus, asiantuntijatyöryhmä), jolla nimiä suunnitellaan.

Palkinnonsaaja on teksteillään tai toimillaan edistänyt selkeää kielenkäyttöä ja viestintää. Ne ovat myös parantaneet palveluiden saavutettavuutta ja kansalaisten osallisuutta ja oikeusturvaa.

Palaa otsikoihin

Ketkä voivat ilmoittaa ehdokkaan kilpailuun?

Kuka tahansa voi ilmoittaa ehdokkaan: viranomainen itse, asiakas, kansalainen, tiedotusväline tai toinen viranomainen jne. Otamme puolestasi yhteyttä ehdottamaasi virastoon tai kuntaan ja laadimme heidän suostumuksellaan onnistumisesta tarinan verkkosivuillemme.

Palaa otsikoihin

Miten kilpailuun ilmoittaudutaan?

Täytä ilmoittautumislomake verkossa viimeistään 26.9. ja kuvaa siinä lyhyesti teksti tai ne toimet, jotka ovat palkitsemisen arvoiset. Kerro, millaisia hyötyjä uusista teksteistä tai menettelyistä on ollut. Voit liittää mukaan aineistoa: linkin tekstiin, prosessikaavioon, verkkosivulle ym.

Linkki ilmoittautumislomakkeeseen

Palaa otsikoihin