Tietoa kielipolitiikasta, Suomen kielistä ja suomen sukukielistä, kielenkäytön lajeista, nimistöstä, eri kielimuodoista, kielen- ja nimistönhuollosta.

Viimeisin pöytäkirja

Viittomakielen lautakunnan kokouksen viimeisin pöytäkirja.

56. kokous 24.2.2015

Pöytäkirja suomeksi (Pdf)

Pöytäkirja ruotsiksi (Pdf)

Pöytäkirja suomalaisella viittomakielellä

Alkutekstit

1. § Kokouksen avaus.

2. § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

3. § Lautakunnan edellisen kokouksen pöytäkirjojen tarkistaminen.

4. § Viittomakielisen kokousyhteenvedon laatijan valinta.

5. § Kokouksen esityslista.

6. § Viittomakieliemme nimien suomen- ja ruotsinkieliset lyhenteet.

7. § Muut esille tulevat asiat.

8. § Ilmoitusasiat.

9. § Kielellisen laadun arviointikriteeristö.

10. § Seuraava kokous.

11. § Kokouksen päättäminen.