Tietoa kielipolitiikasta, Suomen kielistä ja suomen sukukielistä, kielenkäytön lajeista, nimistöstä, eri kielimuodoista, kielen- ja nimistönhuollosta.

2014

Viittomakielen lautakunnan pöytäkirjat 2014.

52. kokous 25.3.2014 

Pöytäkirja suomeksi (Pdf)

Pöytäkirja ruotsiksi (Pdf)

Pöytäkirja suomalaisella viittomakielellä

Alkutekstit

1. § Kokouksen avaus.

2. § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

3. § Lautakunnan edellisen kokouksen pöytäkirjojen tarkistaminen.

4. § Kokouksen esityslista.

5. § Suomenruotsalainen viittomakieli – yleiskatsaus nykytilanteeseen ja yksityiskohtaisempi

keskustelu laadun arviointikriteeristön näkökulmasta.

6. § Kielellisen laadun arviointikriteeristö.

7. § Muut esille tulevat asiat.

8. § Ilmoitusasiat.

9. § Seuraava kokous.

10. § Kokouksen päättäminen.


53. kokous 6.5.2014

Pöytäkirja suomeksi (Pdf)

Pöytäkirja ruotsiksi (Pdf)

Pöytäkirja suomalaisella viittomakielellä

Alkutekstit

1. § Kokouksen avaus.

2. § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

3. § Lautakunnan edellisen kokouksen pöytäkirjojen tarkistaminen.

4. § Viittomakielisen kokousyhteenvedon laatijan valinta.

5. § Kokouksen esityslista.

6. § Suomenruotsalainen viittomakieli: haasteet SignWiki-työssä ja käännöstyössä.

7. § Nina Sivunen: suomalainen viittomakieli mukaan yleisiin kielitutkintoihin.

8. § Kielellisen laadun arviointikriteeristö.

9. § Muut esille tulevat asiat.

10. § Ilmoitusasiat.

11. § Seuraava kokous.

12. § Kokouksen päättäminen.

 

54. kokous 30.9.2014

Pöytäkirja suomeksi (Pdf)

Pöytäkirja ruotsiksi (Pdf)

Pöytäkirja suomalaisella viittomakielellä

Alkutekstit

1. § Kokouksen avaus.

2. § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

3. § Lautakunnan edellisen kokouksen pöytäkirjojen tarkistaminen.

4. § Viittomakielisen kokousyhteenvedon laatijan valinta.

5. § Kokouksen esityslista.

6. § Kielellisen laadun arviointikriteeristö: etenemissuunnitelma ja -aikataulu.

7. § Muut esille tulevat asiat.

8. § Ilmoitusasiat.

9. § Seuraava kokous.

10. § Kokouksen päättäminen.

 

55. kokous 24.11.2014

Pöytäkirja suomeksi (Pdf)

Pöytäkirja ruotsiksi (Pdf)

Pöytäkirja suomalaisella viittomakielellä

Alkutekstit

1. § Kokouksen avaus.

2. § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

3. § Lautakunnan edellisen kokouksen pöytäkirjojen tarkistaminen.

4. § Viittomakielisen kokousyhteenvedon laatijan valinta.

5. § Kokouksen esityslista.

6. § Muut esille tulevat asiat.

7. § Ilmoitusasiat

8. § Kielellisen laadun arviointikriteeristö

9. § Seuraava kokous.

10. § Kokouksen päättäminen.