Tietoa kielipolitiikasta, Suomen kielistä ja suomen sukukielistä, kielenkäytön lajeista, nimistöstä, eri kielimuodoista, kielen- ja nimistönhuollosta.

2013

Viittomakielen lautakunnan pöytäkirjat 2013.

49. kokous 11.3.2013

Pöytäkirja suomeksi (Pdf 158.9 Kt)

Pöytäkirja ruotsiksi (Pdf 144.5 Kt)

Pöytäkirja suomalaisella viittomakielellä

alkutekstit

1. § Kokouksen avaus.

2. § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

3. § Lautakunnan edellisen kokouksen (20.11.2012) pöytäkirjojen tarkistaminen.

4. § Kokouksen esityslista.

5. § Lausunnot ja kannanotot – laadinnan prosessit ja käytettävissä olevat resurssit.

6. § Lautakunnan toimintasuunnitelma kaudelle 1.6.2012–31.5.2015.

7. § Kielellisen laadun arviointikriteeristö – työryhmän työn tulosten esittelyä.

8. § Muut esille tulevat asiat.

9. § Ilmoitusasiat.

11. § Kokouksen päättäminen.

50. kokous 6.5.2013

Pöytäkirja suomeksi (Pdf 123.1 Kt)

Pöytäkirja ruotsiksi (Pdf 131.2 Kt)

Pöytäkirja suomalaisella viittomakielellä

alkutekstit

1. § Kokouksen avaus.

2. § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

3. § Lautakunnan edellisen kokouksen (11.3.2013) pöytäkirjojen tarkistaminen.

4. § Kokouksen esityslista.

5. § Kielellisen laadun arviointikriteeristö – kameralle viittominen ja yhteenvetoa Viittomakielinen viestintä -kurssilta.

6. § Muut esille tulevat asiat.

7. § Ilmoitusasiat.

8. § Seuraava kokous.

9. § Kokouksen päättäminen.

51. kokous 18.9.2013

Pöytäkirja suomeksi (Pdf 278 Kt)

Pöytäkirja ruotsiksi (Pdf 264 Kt)
Pöytäkirja suomalaisella viittomakielellä

alkutekstit

1. § Kokouksen avaus.

2. § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

3. § Lautakunnan edellisen kokouksen (6.5.2013) pöytäkirjojen tarkistaminen.

4. § Kokouksen esityslista.

5. § Kaisa Alanne esittelee pro gradu -työtään Viittomakielen lautakunnan tehtävät ja rooli kuurojen viittomakielityön ammattilaisten näkökulmasta.

6. § Päivi Mäntylä ja Janne Kankkonen esittelevät uusia SignWiki-sivustoja.

7. § Kielellisen laadun arviointikriteeristö – seuraavat työvaiheet

8. § Muut esille tulevat asiat.

9. § Ilmoitusasiat.

10. § Seuraava kokous.

11. § Kokouksen päättäminen.