Tietoa kielipolitiikasta, Suomen kielistä ja suomen sukukielistä, kielenkäytön lajeista, nimistöstä, eri kielimuodoista, kielen- ja nimistönhuollosta.

Saamen kielen lautakunta

Kotuksen yhteydessä toimii asiantuntijaelimenä saamen kielen lautakunta. Lautakunta antaa kielenkäyttöä koskevia periaatteellisia tai yleisluonteisia suosituksia.

Saamen kielen lautakunnan jäsenet nimitetään kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Nykyinen lautakunta nimitettiin 1.6.2012.

Jäsenet

Saamen kielen lautakunta 1.6.2012–31.5.2015:
  • professori emeritus Pekka Sammallahti, puheenjohtaja,
  • kääntäjä Katri Fofonoff (koltansaame),
  • kääntäjä Ilmari Mattus (inarinsaame),
  • opettaja Anna Morottaja (inarinsaame),
  • opettaja Ellen Pautamo (pohjoissaame) ja
  • opettaja Tiina Sanila-Aikio (koltansaame)
Sihteerinä toimii yliopisto-opettaja Kaarina Vuolab-Lohi (Oulun yliopisto).