Tietoa kielipolitiikasta, Suomen kielistä ja suomen sukukielistä, kielenkäytön lajeista, nimistöstä, eri kielimuodoista, kielen- ja nimistönhuollosta.

Kielenhuolto Kielitoimistossa

Kotimaisten kielten keskuksen kielenhuolto-osastoa kutsutaan Kielitoimistoksi, vaikka Kotimaisten kielten keskuksen viralliseen organisaatioon ei ole enää vuosiin kuulunut Kielitoimistoa. Nimi näkyy myös julkaisuissa, kuten nimissä Kielitoimiston sanakirja, Kielitoimiston kielioppiopas ja Kielitoimiston ohjepankki.

Kielitoimisto ohjaa ja kehittää suomen yleiskieltä. Käytännössä Kielitoimisto antaa ohjeita ja neuvoja kielenkäyttöön ja nimistöön liittyvissä kysymyksissä puhelimitse sekä järjestää kielenkäytön koulutusta.

Suomen kielen käyttöä koskeviin kysymyksiin vastataan  neuvontapuhelimessa. Erityisesti nimiä koskeviin kysymyksiin vastataan nimistönhuollon neuvontapuhelimessa. 

Kieli- ja nimiohjeita on koottu Kielitoimiston laajaan ohjepankkiin.

Nimistönhuollossa annetaan neuvontaa, suosituksia ja lausuntoja paikannimien, henkilönnimien ja muiden erisnimien käyttöön, oikeinkirjoitukseen ja suunnitteluun liittyvissä ongelmissa.

Kielitoimisto järjestää erilaisia kielenkäytön ja tekstinlaadinnan kursseja. Kielitoimistosta voi tilata kouluttajan ja räätälöidyn kurssin myös työpaikalle. Lisäksi kouluttajat laativat tilauksesta tekstejä ja lehtijuttuja sekä tarkistavat tekstejä.

Virkakielen eli viranomaiskielen huolto ja seuranta on tärkeä osa kielenhuoltotyötä. Kielitoimistossa työskentelee sekä virkakielenhuoltajia  että EU-kielenhuoltaja.

Kielenhuollon tiedotuslehti Kielikello ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Siinä käsitellään ajankohtaisia kieli- ja nimikysymyksiä. Kielikellon sähköisen arkiston kirjoitukset ovat vapaasti luettavissa osoitteessa www.kielikello.fi. Myös osa Kielikellon uusimpien lehtien kirjoituksista on vapaasti luettavissa verkossa.

Kielitoimiston sanakirja on verkossa vapaasti käytettävissä oleva sanakirja.

Suomen kielen huollon asiantuntijaelin on suomen kielen lautakunta, joka ottaa kantaa laajempiin kielikysymyksiin.

Kotimaisten kielten keskuksessa huolletaan lisäksi ruotsin kieltä.

Kotimaisten kielten keskuksessa toimivat asiantuntijaeliminä myös saamen kielten, viittomakielten ja romanikielen lautakunnat. Lautakuntien tehtävänä on päättää kielenkäyttöä koskevista periaatteellisista tai yleisluonteisista suosituksista.

Laki Kotimaisten kielten keskuksesta 1403/2011


Nostoja Kielitoimiston ohjepankista

Runebergin päivä

Runoilija Johan Ludvig Runebergin kunniaksi liputetaan 5. päivä helmikuuta, mutta tiedätkö, mikä on liputuspäivän virallinen nimi?

Lue lisää