Luotettavaa ja monipuolista tietoa kielipolitiikasta, Suomessa puhuttavista kielistä ja suomen sukukielistä, kielenkäytön lajeista, nimistöstä ja eri kielimuodoista sekä kielen- ja nimistönhuollosta.

Kielenhuolto ja Kielitoimisto

Kielitoimisto eli Kotimaisten kielten keskuksen kielenhuolto-osasto antaa ohjeita ja neuvoja kielenkäyttöön ja nimistöön liittyvissä kysymyksissä, tuottaa erilaisia kielenkäyttöä koskevia julkaisuja sekä järjestää kielenkäytön koulutusta. Kielitoimistossa huolletaan lisäksi virkakieltä ja EU-kieltä.

Kielenhuolto-osasto myös ohjaa ja kehittää suomen yleiskieltä. Kotimaisten kielten keskus on opetus- ja kulttuuriministeriön alainen valtion asiantuntijalaitos.

Laki Kotimaisten kielten keskuksesta 1403/2011