TekstiversioPå svenska | Sámás | Romani tšimbaha | Viittomakielellä | In English
Etusivulle
- + Tulosta sivu
Kotimaisten kielten keskus
 

Pilkku


Suomen pilkutus määräytyy kieliopillisesti, eli pilkkua käytetään erottamaan toisistaan virkkeen lauseita, lauseenosia, lisäyksiä tms. Tälle sivulle on koottu keskeisiä, usein kysyttyjä pilkkuohjeita.

Palaa otsikoihin

Milloin pilkkua käytetään?

Pilkku erottamassa virkkeen lauseita toisistaan:

Sivulause erotetaan aina päälauseesta pilkulla. Sivulause on lause, joka alkaa relatiivipronominilla (joka, mikä), alistuskonjunktiolla tai kysymyssanalla (= epäsuora kysymyslause). Alistuskonjunktioita ovat mm. että, jotta, koska, kun, kunnes, jos, mikäli, vaikka, joskin,  niin kuin, sillä. Avasin lahjapaketin, jonka sain sinulta.
Matka oli sujunut hyvin, koska järjestelyt toimivat moitteetta.
Romaanissa kuvataan, kuinka veljekset oppivat lukemaan.
Haluan tietää, oletko jo terve.

Suora esitys ja sen jälkeinen johtolause erotetaan pilkulla.
”Nyt lähden kotiin”, Pekka sanoi.
Jos sivulause on päälauseen keskellä, sivulause erotetaan molemmin puolin pilkulla.
Juhani, joka on veljeksistä vanhin, joutuu perheen edusmieheksi.
Rinnasteiset päälauseet erotetaan pilkulla, ellei niillä ole yhteistä lauseenjäsentä.
Päiväkoti suljettiin, ja sen peruskorjaus kestää puoli vuotta.
Rinnasteisten lauseenosien väliin tulee pilkku, ellei niitä yhdistä rinnastuskonjunktio.
Yritys valmistaa lukkoja, saranoita, ovenkahvoja ja autotallinovia.
Peräkkäiset adjektiivimääritteet erotetaan pilkulla, jos ne ovat rinnasteiset (toisin sanoen, jos niiden väliin voidaan kuvitella ja-sana).
Vanha, musta autoni on hyvässä kunnossa. (Vrt. Vanha musta autoni on hyvässä kunnossa.)
Nimikemääritteet (tittelit) voi aina erottaa toisistaan pilkulla.
Lähetin kirjeen koulun rehtorille, maisteri Nykäselle.
Lauseen irralliset lisät erotetaan pilkulla.
Näin voidaan toki tehdä, ainakin joskus.
Palaa otsikoihin

Milloin pilkkua ei käytetä?

Pilkkua ei käytetä, jos rinnastuskonjunktio (ja, sekä, sekä että, -, eli, tai, jokotai, vai, mutta, vaan) yhdistää kahta päälausetta, joilla on yhteinen lauseenjäsen. 
Koulutus alkaa yhdeksältä ja jatkuu iltaan saakka.
Pilkkua ei yleensä tarvita, jos rinnasteisten päälauseiden predikaatti on yksikön tai monikon 1. tai 2. persoonassa tai jos lauseet ovat passiivissa. Lauseissa katsotaan tällöin olevan yhteinen subjekti.
Halusin pitkän harkinnan jälkeen kilpaan mukaan ja ilmoittauduin valvojalle.
Kokouksessa käsiteltiin vuokrasopimusta toistamiseen ja päätettiin jatkaa sopimusta samoilla ehdoilla.

Lauseenvastiketta ei eroteta muusta lauseesta pilkulla.
Tehdäkseni asian selväksi kirjoitin kaiken muistiin.
Pilkkua ei käytetä erottamaan sivulauseita, joiden välissä on rinnastuskonjunktio.
Sain tietää, että kirja on kirjastossa ja että sen voi tulla noutamaan.
Palaa otsikoihin

Huomaa lisäksi

Viikonpäivän ja päivämäärän väliin ei tule pilkkua.
Neuvottelu pidettiin torstaina 13. maaliskuuta 2002
Pilkkua ei merkitä likiarvoa ilmaiseviin sidesanattomiin rinnastuksiin.
Paikalla oli viisi kuusi miestä.
Lisäohjeita on Kielikellossa 3/1995 ja 2/2006.

Palaa otsikoihin


Päivitetty 31.1.2007

 
Poutapilvi web design Oy