TekstiversioPå svenska | Sámás | Romani tšimbaha | Viittomakielellä | In English
Etusivulle
- + Tulosta sivu
Kotimaisten kielten keskus
 

Kaupunkinimistön tutkimus

Kaupunkinimistöhanke on hankkinut vastauksia seuraavankaltaisiin kysymyksiin:

Minkälainen on kaupunkilaisen nimimaisema? Mitä nimiä nykykaupunkilainen käyttää puhuessaan ympäristönsä paikoista? Minkälaisia eroja nimitarpeessa ja nimitaidossa eri ihmisten ja ihmisryhmien välillä on? Mitkä ovat kaupungeissa kaikkein tärkeimpiä ja keskeisimpiä nimiä? Miten virallinen, suunniteltu nimistö kaupungeissa on muodostunut? Kuinka vahvasti virallisen nimistön rinnalla elää epävirallinen kaupunkinimistö?

Kolmivuotinen hanke käynnistyi vuoden 2001 alussa ja päättyi vuoden 2003 lopussa. Yhteistyössä Helsingin, Joensuun, Tampereen ja Turun yliopiston kanssa tehty hanke koostui osatutkimuksista joista suurimman osan tekivät opiskelijat pro gradu- tai harjoitustöinään. Aihealueiden kirjo hankkeessa on laaja. Hankkeen osatutkimukset käsittelevät joko virallista tai epävirallista kaupunkinimistöä tai molempia. Luonnollisesti ne usein myös limittyvät.


Useimmat hankkeessa mukana olleet tutkijat ovat hankkineet aineistonsa itse. Hankkeen tuloksia on julkaistu artikkeleina ja kesäkuussa 2005 ilmestyneessä artikkelikokoelmassa Kaupungin nimet.

Julkaisut

 • Aalto, Tiina 2001: Orvokki, lehdokki, vuokko ja moni muu – aihepiirinimeämisen teoriaa ja käytäntöä. Teoksessa Johanna Komppa, Kaija Mallat ja Toni Suutari (toim.), Nimien vuoksi s. 65–82. Kielen opissa 5. Helsinki: Helsingin yliopiston suomen kielen laitos.
 • Aalto, Tiina 2002: Osoitteena Osmankäämintie: tutkimus eräästä ryhmänimistöstä. Virittäjä 2/2002 s. 208–222.
 • Ainiala, Terhi 2001: Larussa vai Lauttasaaressa – kaupunkinimistö tutuksi. Kielikello 2/2001 s. 9–11.
 • Ainiala, Terhi 2002a: Urbana namn som namnkategori. Teoksessa Terhi Ainiala & Peter Slotte (toim.),  Avgränsning av namnkategorier s. 79–88. Rapport från NORNA:s tjugonionde symposium på Svidja 20–22 april 2001. [Helsingfors]: Forskningscentralen för de inhemska språken.
 • Ainiala, Terhi 2002b: Vepski ja Umppari – torniolainen nimimaisema. Kielikello 4 s. 27–28.
 • Ainiala, Terhi 2003: Kaupunkinimistön tutkimuksen perusteet. Virittäjä 107 s. 207–225.
 • Ainiala, Terhi 2004: Kaupungin paikat ja nimet: Tornion Suensaaren nimistö. Virittäjä 108 s. 35–55.
 • Ainiala, Terhi 2004: Pääkaupunkiseudun slanginimistöä Ytimestä Kehärille. Kielikello 1/2004 s. 10–12.
 • Ainiala, Terhi (toim.) 2005: Kaupungin nimet. Kymmenen kirjoitusta kaupunkinimistöstä. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 134. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Pro gradu -tutkielmat

Virallinen nimistö:

 • Aalto, Tiina: Osoitteena Osmankäämintie – Vantaan Tikkurilan kasviaiheiset ryhmänimet (Helsingin yliopisto 2001).
 • Alapelto, Kati: Joutsenon kadun- ja tiennimet (Helsingin yliopisto 2003).
 • Hovila, Elina: Kokkolan suomenkieliset kadunnimet (Helsingin yliopisto 2003).
 • Kari, Elina: Ulvilan kylännimet ja kaavanimistö (Turun yliopisto 2003).
 • Kokkonen, Hanna: Savonlinnan kadunnimet (Helsingin yliopisto 2004).
 • Korhonen, Tuula: Joensuun kadunnimet (Joensuun yliopisto 2001).
 • Nupponen, Anne-Maria: Röllintölliä ja Aamuaurinkoa. Joensuulaisten asunto-osakeyhtiöiden nimet (Joensuun yliopisto 2003).
 • Päres, Leena: Kilpailu Espoon uusimman aluekeskuksen nimestä (Helsingin yliopisto 2001).
 • Urpola, Sanna: Vaasan kadunnimet (Helsingin yliopisto 2003).
 • Vendelin-Leismala, Minna: Nurmijärven kadunnimet (Helsingin yliopisto 2004).
 • Väinä, Tuomas: Kyröskosken kadunnimistö: reilut 60 vuotta nimiä tehdaskylän kaavoihin (Tampereen yliopisto 2002).

Epävirallinen nimistö:

 • Hakkarainen, Miia: Helsingin epävirallisia paikannimiä (Jyväskylän yliopisto 2004).
 • Heikkinen, Toni: Helsingin II normaalikoulun vuoden 1999 abiturienttien käyttämät epäviralliset paikannimet (Helsingin yliopisto 2001).
 • Jokinen, Aleksi: Lappeenrannan seudun nuorten epävirallista paikannimistöä (Joensuun yliopisto 2003).
 • Korkalainen, Katja: Kuopion epäviralliset paikannimet (Jyväskylän yliopisto 2002).
 • Levänen, Eija: Korpilahden slangipaikannimet (Jyväskylän yliopisto 2002).
 • Persson, Sini: Kankaanpään epävirallinen paikannimistö (Jyväskylän yliopisto 2003).
 • Pirhonen, Maria: Nokian epäviralliset paikannimet (Tampereen yliopisto 2004).
 • Reponen, Anu: Toponimi…eskie nazvanija Helsinki v re…i nositelej russkogo jazyka [Venäjänkielisten käyttämät Helsingin paikannimet] (Helsingin yliopisto 2003).
 • Sirén, Hanna: Pirkkalan epävirallinen paikannimistö (Jyväskylän yliopisto 2004).


Päivitetty 26.2.2007

 
Poutapilvi web design Oy