TekstiversioPå svenska | Sámás | Romani tšimbaha | Viittomakielellä | In English
Etusivulle
- + Tulosta sivu
Kotimaisten kielten keskus
 

Suomen murteiden sana-arkiston historiaa

Arkisto koostuu siitä materiaalista, jota 1900-luvun alussa alettiin kerätä kansankielen sanakirjaa (= Suomen murteiden sanakirja) varten. Aineksia ovat koonneet sekä koulutetut kerääjät että lehdissä, erityisesti vuosina 1927–1990 julkaistussa Sanastajassa, esitettyihin  kyselyihin vastanneet kirjeenvaihtajat. Myös murteenkeruukilpailuja on järjestetty. Joukossa on lisäksi opinnäytetöinä kerättyjä sanatietoja ja kirjallisuudesta poimittua murreaineistoa. Sananparsikokoelmasta kuuluu kiitos osakunnille, jotka järjestivät keruukilpailuita 1930-luvulla.

Murteenkeruusta on kirjoitettu mm. seuraavissa julkaisuissa:
  • Strandberg, Jan 2004: Ei sanat salahan joua: fennistiikan murteenkeruun historiaa 1868–1925. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto.
  • Järvinen, Irma-Riitta 2004: Kylä ja erämaa. Helmi Helmisen perinteentallennusmatkat Itä-Karjalaan 1941–1944. – Kenttäkysymyksiä. Kalevalaseuran vuosikirja 83 s. 43–60. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.
  • Kosonen, Kirsti 1988: Herroille marjassa. Havaintoja murresanaston keruusta ja kerääjistä 1920–1930-luvuilla. – Lea Laitinen (toim.), Isosuinen nainen. Tutkielmia naisesta ja kielestä s. 283–299. Helsinki: Yliopistopaino.
  • Tuomi, Tuomo 1989: Suomen murteiden sanakirja. Johdanto. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 36. Helsinki: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus ja Valtion painatuskeskus.
  • Tuomi, Tuomo 1985: Saatteeksi. – Suomen murteiden sanakirja 1 s. V–VIII. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 36. Helsinki: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus ja Valtion painatuskeskus.
  • Tuomi, Tuomo (toim.) 1976: Sanojen taivalta. Puoli vuosisataa Sanakirjasäätiön toimintaa. Suomi 121:2. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.
  • Tuomi, Tuomo 1975: Sanakirjasäätiö. – Eila Hämäläinen, Kaisu Juusela (toim.), Castrenianum. Suomen ja sen sukukielten tutkimuskeskus. Castrenianumin toimitteita 10 s. 9–26. Helsinki: Helsingin yliopisto.


Päivitetty 16.12.2006

 
Poutapilvi web design Oy