TekstiversioPå svenska | Sámás | Romani tšimbaha | Viittomakielellä | In English
Etusivulle
- + Tulosta sivu
Kotimaisten kielten keskus
 

Lyhenneluettelo

Luettelo perustuu Kielikellon 4/2009 ja Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaan (vuodelta 2012) lyhenneluetteloihin, mutta on niitä laajempi.


Monesta lyhenteestä on käytössä useampi kuin yksi hyväksytty kirjoitusasu, ja ne on pyritty esittämään luettelossa. Jos lyhenteellä on vain yksi merkitys, hakusanan ja vaihtoehtoisen kirjoitusasun välissä käytetään aaltoviivaa osoittamaan, että molemmat ovat hyväksyttäviä. Jos taas samalla lyhenteellä on monta merkitystä, kerrotaan vaihtoehtoinen kirjoitusasu sulkeissa merkitystä osoittavan numeron jäljessä.


Ks. myös kirjoitusta Taivutuspäätteen merkitseminen lyhenteeseen ja Lyhenteet.


A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U VW X Y Z Å Ä

A

a 1) aari(a); 2) vuotta (SI-järjestelmässä); 3) atto- (kerrannaisyksikön etuliitteenä 10−18); 4) lat. anno, vuonna; 5) lat. approbatur, arvosana: hyväksytään
A 1) ampeeri(a); 2) asetus
AA 1) engl. Alcoholics Anonymous, nimettömät alkoholistit; 2) asianajaja
AAP engl. Australian Associated Press, australialainen uutistoimisto
AB ~ ab ruots. aktiebolag, osakeyhtiö
ABS engl. anti-lock braking system, (moottoriajoneuvon) lukkiutumaton jarrujärjestelmä
AD ~ ad engl. art director, visuaalisen mainonnan suunnittelija
a.D. lat. anno Domini, Herran vuonna
ADHD ~ adhd engl. attention deficit and hyperactivity disorder, tarkkaavuus- ja ylivilkkaushäiriö
ADT antidopingtoimikunta
AFP ransk. Agence France Presse, ranskalainen uutistoimisto
AFTA engl. ASEAN Free Trade Area, Kaakkois- Aasian valtioiden vapaakauppa-alue
agrol. agrologi
agron. agronomi
Ah ampeeritunti(a)
aids ~ AIDS engl. acquired immunodeficiency syndrome, immuunikato
aik. aikaisempi, aikaisemmin
AIV AIV-rehu, A. I. Virtasen kehittämällä menetelmällä säilötty rehu
akat. akateeminen
Akava ~ AKAVA Suomen akateemisesti koulutettujen ammatillinen keskusjärjestö
AKE Ajoneuvohallintokeskus (1.1.2010 alkaen osa Liikenteen turvallisuusvirastoa)
AKS (ent.) Akateeminen Karjala-Seura
AKT 1) Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto; 2) AKT-maat, Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtiot
AL 1) Aamulehti; 2) Autoliitto; 3) avioliittolaki
alik. alikersantti
alil. aliluutnantti
alk. 1) alkuaan; 2) alkaen
ALS amyotrofinen lateraaliskleroosi, tahdonalaisten lihasten hermoratojen tuhoutuminen, liikeratakovettumatauti
alv. ~ alv ~ ALV arvonlisävero
alv. rek. ~ ALV rek. arvonlisäverovelvollisuus rekisteröity
a.m. lat. ante meridiem, ennen puoltapäivää
amir. amiraali
AMK ~ amk ammattikorkeakoulu
ANC engl. African National Congress, Afrikan kansalliskongressi, Etelä-Afrikan vapautusliike
anon. anonyymi
ANP holl. Algemeen Nederlandsch Presbureau, alankomaalainen uutistoimisto
ANSI engl. American National Standards Institute, Yhdysvaltain kansallinen standardointilaitos
AO asunto-oikeus
ao. asianomainen
AOA apulaisoikeusasiamies
ap. 1) aamupäivällä; 2) alempi palkkaluokka
AP engl. Associated Press, yhdysvaltalainen uutistoimisto
apul. apulainen
apul.prof. (vanh.) apulaisprofessori
ARA Valtion asuntorahasto
ark arkki(a)
ark. 1) arkisin; 2) arkisto
ARK Autorekisterikeskus
arkkit. arkkitehti
art. 1) artikla; 2) artikkeli
arv. arvoisa
as. 1) asukas(ta); 2) asunto; 3) asema
ASCII engl. American standard code for Information Interchange, eräs tiedonsiirrossa käytettävä merkkien esitystapastandardi
ASEAN (myös Asean) engl. Association of South-East Asian Nations, Kaakkois-Aasian valtioiden järjestö
Asla Amerikan Suomen-lainan apuraha
as.oy ~ as.oy. asunto-osakeyhtiö
AsOYL asunto-osakeyhtiölaki
ASP asuntosäästöpalkkio(tili)
assist. ~ ass. assistentti
at tekninen ilmakehä, teknistä ilmakehää
atari ammatti- ja taparikollinen (poliisin rekisterissä)
ATK ~ atk automaattinen tietojenkäsittely
atm normaali-ilmakehä(ä)
au. 1) aliupseeri; 2) avioliiton ulkopuolella
AU 1) engl. astronomical unit, astronominen (eli tähtitieteellinen) yksikkö, astronomista yksikköä; 2) Afrikan unioni
AUK aliupseerikoulu
ausk. auskultantti
AV ~ av audiovisuaalinen
AVI ~ avi aluehallintovirasto
ay 1) ammattiyhdistys, esim. ay-liike;2) (myös ay.) avoin yhtiö
AYO Aalto-yliopisto

B

b 1) engl. bit (binary digit) bitti; 2) lat. lubenter approbatur, arvosana: mielihyvin hyväksytään
B engl. byte, tavu(a) (suom. lyh. t)
B.A. engl. Bachelor of Arts, (alempi) akateeminen oppiarvo Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Isossa- Britanniassa bar baari(a)
BBC engl. British Broadcasting Corporation, Ison-Britannian yleisradio
Benelux Belgian, Alankomaiden ja Luxemburgin lähinnä taloudellinen yhteenliittymä
BKT ~ bkt bruttokansantuote 

BKTL ~ bktl bruttokansantulo

loBq becquerel(iä)
br. brutto
brt bruttorekisteritonni(a)
B.Sc. (myös B.S.) engl. Bachelor of Science, (alempi) akateeminen oppiarvo Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa BSE engl. bovine spongiform encephalitis, hullun lehmän tauti
B & B engl. bed and breakfast, aamiaismajoitus


C

c 1) sentti- (kerrannaisyksikön etuliitteenä 10−2; 2) (myös snt) sentti(ä), euron sadasosan lyhenne; 3) lat. cum laude approbatur, arvosanana: kiittäen hyväksytään
C 1) hiilen kemiallinen merkki; 2) Celsius(ta): 5 °C = viisi celsiusastetta 3) coulombi(a)
© engl. copyright, tekijänoikeus
ca ~ c:a lat. circa, noin
CAD engl. computer aided design, tietokoneavusteinen suunnittelu
cal kalori(a)
CAM engl. computer aided manufacturing, tietokoneavusteinen tuotanto
CAT engl. computerized axial tomography, tietokonekerroskuvaus, myös CT, TT
cc 1) engl. cubic centimeter, kuutiosenttimetri(ä); 2) engl. carbon copy (’hiilikopio’), jakelu, tiedoksi (kirjeissä, faksilomakkeissa ym.)
CCCP ven. Sojuz Sovetskih Sotsialistitšeskih Respublik, kyrillisten aakkosten mukainen (ent.) Neuvostoliiton virallisen nimen lyhenne, SSSR
cd kandela(a)
CD 1) (myös cd) engl. compact disk, CD-levy; 2) ransk. corps diplomatique, diplomaattikunta
CD-ROM ~ cd-rom engl. compact disk readonly- memory, CD-levy, jonka sisältöä voidaan ainoastaan lukea
CD-R engl. compact disk recordable, CD-R-levy, CD-levy, jolle voi tallentaa kerran
CD-RW engl. compact disk rewritable, CD-RW-levy, CD-levy, jolle voi tallentaa monta kertaa
CEFTA engl. Central European Free Trade Agreement, Keski-Euroopan vapaakauppasopimus (Puola, Unkari, Tšekki, Slovakia, Slovenia, Romania)
CEN ransk. Comité Européen de Normalisation, Euroopan standardointikomitea
Cern ~ CERN   ransk. Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire, Euroopan ydintutkimusjärjestö
cf. lat. confer, vertaa
CIA engl. Central Intelligence Agency, USA:n tiedustelupalvelu
Cimo ~ CIMO engl. Centre for International Mobility, Kansainvälisen henkilövaihdon keskus
cl 1) senttilitra(a); 2) lat. cum laude approbatur, arvosanana: kiittäen hyväksytään
cm senttimetri(ä)
CNN engl. Cable News Network, yhdysvaltalainen televisiokanava
CO puuvilla
Co. engl. company, yhtiö
c/o engl. care of, osoitteessa: sen ja sen luona
Corp. engl. corporation, yhtiö
CP ~ cp engl. celebral palsy, keskushermoston vaurio, joka aiheuttaa vajaaliikkeisyyttä, esim. CP-oireyhtymä
CT engl. computerized tomography, tietokonekerroskuvaus (myös CAT, TT)
Cu kuparin kemiallinen merkki
CV 1) (myös cv) lat. curriculum vitae, elämänvaiheet, elämäkerta; ansioluettelo; 2)  (myös VI) viskoosi

D

d 1) desi- (kerrannaisyksikön etuliitteenä 10−1); 2) vuorokausi, vuorokautta (SI-järjestelmässä)

D ransk. dames, naiset
da deka- (kerrannaisyksikön etuliitteenä 101)
DAB engl. digital audio broadcasting, digitaalinen radiolähetys
dB desibeli(ä)
DDR saks. Deutsche Demokratische Republik, (ent.) Saksan demokraattinen tasavalta
DDT diklooridifenyylitrikloorimetyylimetaani, eräs hyönteismyrkky
DE (myös dipl.ekon.) diplomiekonomi
dem. demokraattinen
den denier(iä)
DI  ks. dipl.ins.
DIN saks. Deutsches Institut für Normung, saksalainen standardointilaitos
dipl. diplomi
dipl.arkkit. diplomiarkkitehti
dipl.ekon. (myös DE) diplomiekonomi
dipl.ins. ~ DI diplomi-insinööri
dipl.kielenk. ~ DKK diplomikielenkääntäjä
dipl.kirjeenv. diplomikirjeenvaihtaja
dipl.kosm. diplomikosmetologi
dipl.urk. ~ DU diplomiurkuri
dir. cant. lat. director cantus, ansioituneen kanttorin arvonimi
dir. mus. lat. director musices, ansioituneen urkurin tai muun muusikon arvonimi
div. divisioona
DKK (ks. dipl.kielenk.) diplomikielenkääntäjä; Tanskan kruunu
dl desilitra(a)
dm desimetri(ä)
DNA ~ dna deoksiribonukleiinihappo
dnro diaarinumero
DOS engl. disk operating system, mikrotietokoneen käyttöjärjestelmä
dos. dosentti
DPA saks. Deutsche Presse-Agentur, saksalainen uutistoimisto
Dr. h.c. lat. doctor honoris causa, kunniatohtori
DU ks. dipl.urk.
DVD ~ dvd engl. digital versatile disk, DVD-levy

E

e euro(a), (merkki €, valuuttatunnus EUR)
E eksa- (kerrannaisyksikön etuliitteenä 1018)
e. ~ ent. (myös ent.) entinen, entiset (nimet)
e- elektroninen, us. paremmin sähköinen, verkko-: e-kauppa, sähköinen kaupankäynti, verkkokauppa
eaa. ennen ajanlaskun alkua
EA ~ EL elastaani
EAN engl. European article numbering, juovakoodi, viivakoodi, kansainvälinen tuotepakkausten merkintäjärjestelmä
EAY Euroopan ammattiyhdistysliike (Euroopan unionissa)
EBRD engl. European Bank for Reconstruction and Development, Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki
EBU engl. European Broadcasting Union, Euroopan yleisradioliitto
Ecosoc ~ ECOSOC engl. Economic and Social Council, YK:n talous- ja sosiaalineuvosto
ECSC engl. European Coal and Steel Community, Euroopan hiili- ja teräsyhteisö (EHTY)
ecu ~ ECU engl. European Currency Unit, Euroopan valuuttajärjestelmässä EMS:ssä vuoteen 1999 käytetty laskentayksikkö
ed. 1) edellinen; 2) edellä; 3) edustaja
EDI engl. electronic data interchange, organisaatioiden välinen sähköinen tiedonsiirto, OVT
EE Euroopan ennätys
EEG ~ eeg elektroenkefalogrammi, aivosähkökäyrä
EELA Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitos
Efta ~ Efta engl. European Free Trade Association, Euroopan vapaakauppaliitto
e.g. lat. exempli gratia, esimerkiksi
EHEC enterohemorraginen Escerichia coli, eräs koolibakteeri
eht. ehtoollinen
EHTY ~ Ehty Euroopan hiili- ja teräsyhteisö
EK eduskunta, Elinkeinoelämän keskusliitto
EKG ~ ekg elektrokardiogrammi, sydänsähkökäyrä
EKK Eläinlääketieteellinen korkeakoulu
ekon. ekonomi
EKP Euroopan keskuspankki
eKr. ennen Kristuksen syntymää
EL 1) ks. el.lääk., eläinl.; 2) (myös EA) elastaani
elintarviket. kand. ~ ETK elintarviketieteiden kandidaatti
elintarviket. lis. ~ ETL elintarviketieteiden lisensiaatti
elintarviket. maist. ~ ETM elintarviketieteiden maisteri
elintarviket. toht. ~ ETT elintarviketieteiden tohtori
ELK ks. eläinlääket. kand.
ELL ks. eläinlääket. lis.
el.lääk. ~ eläinl. ~ EL eläinlääkäri
ELT ks. eläinlääket. toht.
ELTO erityislastentarhanopettaja
ELY-keskus ~ ely-keskus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
eläinlääket. kand. ~ ELK eläinlääketieteen kandidaatti
eläinlääket. lis. ~ ELL eläinlääketieteen lisensiaatti
eläinlääket. toht. ~ ELT eläinlääketieteen tohtori
eläk. eläkeläinen
em. edellä mainittu
EM Euroopan mestaruus, Euroopan mestari
EMG elektromyogrammi, lihassähkökäyrä
EMS engl. European Monetary System, Euroopan unionin jäsenvaltioiden ent. valuuttajärjestelmä
emt. edellä mainittu teos
Emu
~ EMU   engl. Economic and Monetary Union, Euroopan unionin jäsenvaltioiden talous- ja rahaliitto
EN 1) Euroopan neuvosto; 2) ransk. Norme européenne, eurooppalainen standardi
EOA eduskunnan oikeusasiamies
EOAK eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia
EOS ~ eos. en, ei osaa sanoa
EP 1) Euroopan parlamentti; 2) erikoispikajuna
EPO erytropoietiini, punasolujen muodostumista lisäävä hormoni
Erasmus ~ ERASMUS European Community Activity Scheme for the Mobility of University Students
erikoiseläinl. erikoiseläinlääkäri
erikoishammasl. erikoishammaslääkäri
erikoisl. erikoislääkäri
erikoist. lääk. erikoistuva lääkäri
ERM engl. Exchange Rate Mechanism, Euroopan unionin jäsenvaltioiden valuuttakurssiyhteistyö
ERVV Euroopan rahoitusvakausväline, euroalueen väliaikaiset rahoitusvakausjärjestelyt (eng. EFSF, European Financial Stability Facility)
Esa ~ ESA engl. European Space Agency, Euroopan avaruusjärjestö
esik. esikunta
esim. esimerkiksi, esimerkki, esimerkkejä
esitt. esittelijä
ESR Euroopan sosiaalirahasto
ESY ~ Esy ESY-opetus, sopeutumattomien lasten erityisopetus
ET elämänkatsomustieto (oppiaineena)
et. eteläinen
Eta ~ ETA 1) Euroopan talousalue; 2) baskink. Euzkadi Ta Azkatasuna, baskien vapautusjärjestö; 3) viro Eesti Telegraafiaagentuur, Viron uutistoimisto
et al. lat. et alii, ja muut, ynnä muut, (suom. lyh. ym.)
etc. lat. et cetera, ja niin edelleen, ynnä muuta
ETK 1) (myös elintarviket. kand.) elintarviketieteiden kandidaatti; 2) Eläketurvakeskus
ETL (myös elintarviket. lis.) elintarviketieteiden lisensiaatti
Etla ~ ETLA Elinkeinoelämän tutkimuslaitos
ETM ks. elintarviket. maist.
ETSI engl. European Telecommunications Standards Institute, eurooppalainen telealan standardointijärjestö
ETT 1) ks. elintarviket. tohtori; 2) Euroopan tilintarkastustuomioistuin
Ety ~ ETY Euroopan talousyhteisö
Etyj ~ ETYJ Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö
Etyk ~ ETYK Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökokous
EU Euroopan unioni
EU27 ~ EU 27 Euroopan unionin jäsenmaiden kokonaisuus vuoden 2007 laajentumisen jälkeen
Euratom engl. European Atomic Energy Community, Euroopan atomienergiayhteisö
EUR euro(a) (valuutan tunnuksena; euron merkki €, lyhenne e)
euribor engl. Euro Interbank Offered Rate, euroalueen pankkien viitekorko
Europol Euroopan poliisivirasto
eV elektronivoltti(a)
ev. eversti
EVA ~ Eva Elinkeinoelämän valtuuskunta
Evira Elintarviketurvallisuusvirasto
ev.lut. evankelisluterilainen
ev.luutn. everstiluutnantti
EVM Euroopan vakausmekanismi, euroalueen pysyvät rahoitusvakausjärjestelyt (eng. ESM, European Stability Mechanism)
evp. erossa vakinaisesta palveluksesta
EVR Eläinten vapautusrintama
EVVK (leikillisesti) ”ei voisi vähempää kiinnostaa”
EY Euroopan yhteisö(t) (koostuu Euroopan talousyhteisöstä (ETY), Euroopan hiili- ja teräsyhteisöstä (EHTY) ja Euroopan atomienergiayhteisöstä (Euratom))
EYVL Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

F

f femto- (kerrannaisyksikön etuliitteenä 10−15)
f. faksi
F 1) fluorin kemiallinen merkki; 2) faradi(a); 3) Fahrenheit(ia): 5 °F = viisi astetta Fahrenheitia, viisi fahrenheitastetta
FaK  ks. farm. kand.
FaL ks. farm. lis.
FaM ks. farm. maist.
FAO engl. Food and Agriculture Organization of the United Nations, YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö
FAQ engl. frenquently asked questions, usein kysyttyjä kysymyksiä, (suom. lyh. UKK)
farmas. farmaseutti
farm. kand. ~ FaK farmasian kandidaatti
farm. lis. ~ FaL  farmasian lisensiaatti
farm. maist. ~ FaM farmasian maisteri
farm. toht. ~ FaT farmasian tohtori
FaT ks. farm. toht.
FBI engl. Federal Bureau of Investigation, USA:n rikostutkimuslaitos
FI Suomen maatunnus mm. ajoneuvo- ja postiliikenteessä
FIA ransk. Fédération Internationale de l’Automobile, kansainvälinen autourheiluliitto
FIFA ~ Fifa ransk. Fédération Internationale de Football Association, kansainvälinen jalkapalloliitto
fil. kand. ~ FK filosofian kandidaatti
fil. lis. ~ FL filosofian lisensiaatti
fil. maist. ~ FM filosofian maisteri
fil. toht. ~ FT filosofian tohtori
FIM Suomen markka(a) (valuutan tunnuksena)
Fimea engl. Finnish Medicines Agency, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus
FIN Suomen maatunnus mm. rekisterikilvissä
FINNFUND (myös Finnfund) Teollisen yhteistyön rahasto oy
Fiva Finanssivalvonta
FK  ks. fil. kand.
fl floriini(a)
FL ks. fil. lis.
FM 1) ks. fil. maist.; 2) frekvenssimodulointi
fr frangi(a)
ft. engl. foot, englanninjalka(a)
FT ks. fil. toht.
FTP engl. file transfer protocol, eräs tiedonsiirtokäytäntö Internetissä
FUNET (myös Funet) engl. Finnish University and Research Network, Suomen korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten tietoverkko

G  

g gramma(a)
G
1) giga- (kerrannaisyksikön etuliitteenä 109); 2) engl. generation, sukupolvi, esim. 3G (tekn.), kolmannen sukupolven
G20 engl. group of twenty, johtavien ja nousevien teollisuusmaiden ryhmä
gal gallona(a)
GATT ~ Gatt engl. General Agreement on Tariffs and Trade, kansainvälinen tullitariffi- ja kauppasopimus
Gestapo (hist.) saks. Geheime Staatspolizei, kansallissosialistisen Saksan salainen valtionpoliisi
GL Geodeettinen laitos
GM ~ gm ("geenimuunneltu, -manipuloitu") muuntogeeninen, esim. gm-soija
GMO ~ gmo muuntogeeninen (geeniteknisesti muokattu) organismi (kasvi- tai eläinlaji)
gon gooni(a)
GP ransk. Grand Prix
GSM engl. Global System for Mobile Communication, eurooppalainen matkapuhelinverkko
Gt gigatavu(a)
GTK Geologian tutkimuskeskus
Gy gray(tä)

H

h 1) tunti(a) (SI-järjestelmässä); 2) hehto- (kerrannaisyksikön etuliitteenä 102); henkilöä, henkeä; 4) huone
H 1) vedyn kemiallinen merkki; 2) henry(ä)
ha hehtaari(a)
HA hovioikeuden auskultantti
hallinton. hallintonotaari
hallinto-opin kand. hallinto-opin kandidaatti
hallintot. kand. ~ HK ~ HTK hallintotieteiden kandidaatti
hallintot. lis. ~ HL ~ HTL hallintotieteiden lisensiaatti
hallintot. maist. ~ HM ~ HTM hallintotieteiden maisteri
hallintot. toht. ~ HT ~ HTT hallintotieteiden tohtori
hammaslääket. kand. ~ HLK hammaslääketieteen kandidaatti
hammaslääket. lis. ~ HLL hammaslääketieteen lisensiaatti
hammaslääket. toht. ~ HLT hammaslääketieteen tohtori
HAO hallinto-oikeus
HAUS Hallinnon kehittämiskeskus
Hb hemoglobiini
HBL Hufvudstadsbladet (Helsingissä ilmestyvä ruotsinkielinen sanomalehti)
h.c. lat. honoris causa, kunnian vuoksi, kunnia-
HDTV ~ hdtv engl. high definition television, teräväpiirtotelevisio
HE hallituksen esitys
helibor engl. Helsinki Interbank Offered Rate, Suomen Pankin päivittäin laskema viitekorko
hetu henkilötunnus
HEUNI Yhdistyneiden kansakuntien yhteydessä toimiva Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti
hevi hedelmä- ja vihannes-, esiim. hevi-osasto
hh esim. 2 hh, kahden hengen huone
hifi engl. high fidelity, mahdollisimman luonnonmukainen äänentoisto
hitas ~ HITAS asuntojen hinta- ja laatutason sääntely
hiv ~ HIV engl. human immunodeficiency virus, aidsin eli immuunikadon aiheuttava virus
HKL Helsingin kaupungin liikennelaitos
hl hehtolitra(a)
hl. höyrylaiva
HL ~ HTL ks. hallintot. lis.
HLK ks. hammaslääket. kand.
HLL ks. hammaslääket. lis.
HLT ks. hammaslääket. toht.
hlö henkilö
HM 1) (myös HTM) ks. hallintot. maist.; 2) hallitusmuoto
HN hallintonotaari
HO hovioikeus
hojks ~ HOJKS (oppilaan) henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma
HOK 1) hallinto-opin kandidaatti
hops ~ HOPS (oppilaan) henkilökohtainen opintosuunnitelma tai opiskeluohjelma
hovioik. ausk. hovioikeuden auskultantti
hp. 1) hintapyyntö, 2) engl. horsepower, hevosvoima(a)
HPE Herran pyhä ehtoollinen
hra herra
HRL henkilörekisterilaki
HS Helsingin Sanomat
HSE engl. Helsinki School of Economics, Helsingin kauppakorkeakoulu
HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (1.1.2010 alkaen)
HST henkilön sähköinen tunnistaminen
hsto huoneisto
HT ~ HTT hallintotieteiden tohtori
htkk henkilötyökuukausi, -kuukautta
HTK ~ HK hallintot. kand.
HTL ~ HL hallintot. lis.
HTM 1) kauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja; 2) (myös HM), ks. hallintot. maist.
HTML engl. Hypertext Markup Language, merkintäkieli, jonka avulla teksti saadaan verkossa luettavaan muotoon
HTT 1) (myös HT), ks.s hallintot. toht.; 2) hyväksytty tavarantarkastaja
htv henkilötyövuosi, -vuotta
HuK ks. hum. kand.
hum. kand. ~ HuK humanististen tieteiden kandidaatti
huom. huomautus, huomaa
HUS Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
hv hevosvoima(a)
H.V. Hyvä Veli (kirjeessä puhutteluna)
HVK 1) (Euroopan unionin) hallitusten välinen konferenssi; 2) Huoltovarmuuskeskus
HVT hallintovirkamiestutkinto
HY Helsingin yliopisto
HY (SSKH) Helsingin yliopiston Svenska social- och kommunalhögskolan
HYK Helsingin yliopiston kirjasto
HYKS Helsingin seudun yliopistollinen keskussairaala
Hyla ~ HYLA (rekisteröity tavaramerkki) hydrolysoitu laktoosi
Hz hertsi(ä)
häke hätäkeskus

I

i lat. improbatur, arvosanana: hylätään
IAAF engl. International Amateur Athletic Federation, Kansainvälinen yleisurheiluliitto
IAEA engl. International Atomic Energy Agency, Kansainvälinen ydinenergiajärjestö
IATA engl. International Air Transport Association, Kansainvälinen lentoliikenneliitto
IB engl. International Baccalaureate, kansainvälinen ylioppilastutkinto
ib. ~ ibid. lat. ibidem, samassa paikassa
IBRD engl. International Bank for Reconstruction and Development, Kansainvälinen jälleenrakennus- ja kehityspankki
ICT ~ ict engl. information ja communication technology, informaatio- ja kommunikaatioteknologia (suom. lyh. ikt)
id. lat. idem, sama
i.e. lat. id est, se on
IKL (hist.) Isänmaallinen Kansanliike
IKT ~ ikt informaatio- ja kommunikaatioteknologia
IL 1) Ilmatieteen laitos; 2) Iltalehti
ILL (ent.) Ilmailulaitos (vuodesta 2010 Finavia) 
ilm. 1) ilmestynyt; 2) ilmoitus
ilmavE Ilmavoimien esikunta
ILO engl. International Labour Organization, Kansainvälinen työjärjestö
IMF engl. International Monetary Fund, Kansainvälinen valuuttarahasto
in. engl. inch, tuuma(a)
inc. engl. incorporated, yhtiöksi rekisteröity (USA:ssa)
INRI lat. Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum, Jeesus Nasaretilainen, juutalaisten kuningas; Kristuksen monogrammi
ins. insinööri
Interpol engl. International Criminal Police Organization, Kansainvälinen rikospoliisijärjestö
ip. iltapäivä(llä)
IP engl. Internet protocol, numeerinen tunnus, joka yksilöi Internetiin kytketyn tietokoneen
IPU engl. Inter-Parliamentary Union, Parlamenttienvälinen liitto
IRA engl. Irish Republican Army, Irlannin tasavaltalaisten taistelujärjestö
IRC engl. Internet relay chat, kahden tai useamman käyttäjän reaaliaikainen viestien vaihto tietoverkossa, verkkokeskustelu, -juttelu
IS Ilta-Sanomat
ISBN engl. International Standard Book Number, kirjan kansainvälinen standardinumero
ISDN engl. integrated services digital network, monipalveluverkko, jossa tieto välittyy digitaalisina signaaleina
ISMN engl. International Standard Music Number, nuottijulkaisun kansainvälinen standardinumero
ISO engl. International Organization for Standardization, Kansainvälinen standardisoimisjärjestö
ISSN engl. International Standard Serial Number, aikakausjulkaisun kansainvälinen standardinumero
ISSN engl. International Standard Serial Number, aikakausjulkaisun kansainvälinen standardinumero
ISY Itä-Suomen yliopisto
IT ~ it 1) engl. information technology, tietotekniikka, informaatiotekniikka; 2) ilmatorjunta
it. 1) itäinen; 2) lat. item, samoin
ITE itse tehty elämä; ITE-taide, itseoppineiden kansantaiteilijoiden taide
ITU engl. International Telecommunication Union, Kansainvälinen televiestintäliitto
IU engl. International Unit, kansainvälinen yksikkö, ky
i.v. lat. intravenosus, laskimonsisäinen, laskimonsisäisesti
IVO (ent.) Imatran Voima Oy (nykyisin osa Fortumia)
IVY Itsenäisten valtioiden yhteisö

J

J joule(a)
jaa. jälkeen ajanlaskun alun
jatk. jatkoa, jatkuu
JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto
JHTT julkishallinnon ja -talouden tilintarkastaja, esim. JHTT-lautakunta
JIT ks. JOT
Jk. ~ JK jälkikirjoitus
jKr. jälkeen Kristuksen syntymän
jm juoksumetri(ä)
jms. ja muuta sellaista
jne. ja niin edelleen
joht. johtaja
JOT engl. just in time, JIT, juuri oikeaan tarpeeseen, yrityksen materiaalienhankintaperiaate ja -järjestelmä
JoY Joensuun yliopisto
jr. lat. junior, nuorempi
JS johtosääntö
JSN Julkisen sanan neuvosto
JUKO ~ Juko julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö
julk. 1) julkaissut, julkaistu; 2) julkaisu(ja)
JY Jyväskylän yliopisto
jälj. jäljennös
jääk. jääkäri

K

k kilo- (kerrannaisyksikön etuliitteenä 103)
k. 1) katu; 2) kuollut
K 1) kelvin(iä); 2) kaliumin kemiallinen merkki;  3) kielletty, esim. K18
ka 1) karaatti(a); 2) kuiva-aine(tta)
ka. keskiarvo
KA 1) Kansallisarkisto; 2) kuluttaja-asiamies; 3) keskipitkät aallot
kad. kadetti
KadK Kadettikoulu
kal. kaliiperi
kamr. kamreeri
kand. kandidaatti
kansaned. kansanedustaja
kantt. kanttori
kappal. kappalainen
kapt. kapteeni
kapt.luutn. kapteeniluutnantti
kasvatust. kand. ~ KK kasvatustieteen kandidaatti
kasvatust. lis. ~ KL kasvatustieteen lisensiaatti
kasvatust. maist. ~ KM kasvatustieteen maisteri
kasvatust. toht. ~ KT kasvatustieteen tohtori
KAT kuluttaja-asiamiehen toimisto
kat. katolinen, katolilainen
kats. katsastettu
KATTI Kansainvälisen talousoikeuden instituutti
kauppat. kand. ~ KTK kauppatieteiden kandidaatti
kauppat. lis. ~ KTL kauppatieteiden lisensiaatti
kauppat. maist. ~ KTM kauppatieteiden maisteri
kauppat. toht. ~ KTT kauppatieteiden tohtori
kb kilobitti(ä)
kB kilotavu(a) (suom. lyh. kt)
kcal kilokalori(a)
kd. Suomen kristillisdemokraattien jäsen
KD
Suomen Kristillisdemokraatit
ke ~ kesk. keskiviikko(na)
KEL kansaneläkelaki
Kela ~ KELA Kansaneläkelaitos
Kepa ~ KEPA Kehitysyhteistyön palvelukeskus
kenr. kenraali
kenr.luutn. kenraaliluutnantti
kenr.maj. kenraalimajuri
Kera (ent.) Kehitysaluerahasto Oy
kers. kersantti
kesk. 1) Suomen Keskustan jäsen, keskustapuoluelainen; 2) (myös ke) keskiviikko(na)
Kesk. Suomen Keskusta (ent. Keskustapuolue)
KFOR engl. Kosovo Force, Naton johtama YK:n rauhanturvaoperaatio Kosovossa
kg kilogramma(a), kilo(a)
KGB ven. Komitet Gosudarstvennoi Bezopasnosti, valtion turvallisuuskomitea, (entisen) Neuvostoliiton keskusturvallisuuspalvelu (valtiollinen poliisi)
kh. 1) koehenkilö; 2) kylpyhuone; 3) kertausharjoitus
KH ~ kh 1) kaupunginhallitus; 2) kunnanhallitus
KHK Keskuskauppakamarin hyväksymä kielenkääntäjä
KHO korkein hallinto-oikeus
khra kirkkoherra
KHT Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja
kHz kilohertsi(ä)
KIE KIE-maat, Keski- ja Itä-Euroopan maat
KiEL evankelisluterilaisen kirkon eläkelaki
kiint.oy ~ kiint.oy. ~ KOY kiinteistöosakeyhtiö
kiir. kiireellinen
kirj. 1) kirjoittanut; 2) kirjataan, kirjattu
kirjeenv. kirjeenvaihtaja
KiSV Kirkon sopimusvaltuuskunta
Kivi ~ KIVI   Kilpailuvirasto, vuoden 2013 alussa Kilpailuvirasto ja Kuluttajavirasto yhdistyivät Kilpailu- ja kuluttajavirastoksi (KKV)
kJ kilojoule(a)
kj. kuja
kk kuukausi, kuukautta
kk. 1) kirkonkylä; 2) kihlakunta; 3) keittokomero; 4) konekivääri
KK ks. kasvatust. kand.
KKH Kirkkohallitus
KKK Keskuskauppakamari
kko kirkko
KKO korkein oikeus
kkp kahvikupillinen, kahvikupillista
KKV Kilpailu- ja kuluttajavirasto
kl. kevätlukukausi
KL ks. kasvatust. lis
klo kello
KLT kirjanpidon ja laskennan tutkinto
km kilometri(ä)
KM ks. kasvatust. maist.
KMN Kirkkojen maailmanneuvosto
k-m² kerrosalaneliömetri(ä)
k-m3 kiintokuutiometri(ä)
kni kumppani
KO ~ KäO käräjäoikeus (ent. kihlakunnanoikeus)
ko. kyseessä oleva
kok. 1) Kansallisen Kokoomuksen jäsen, kokoomuspuoluelainen, kokoomuslainen; 2) kokelas
Kok. Kansallinen Kokoomus
KOK Kansainvälinen Olympiakomitea
kom. komentaja
kom.kapt. komentajakapteeni
komm. 1) kommunisti, kommunistinen; 2) Suomen Kommunistisen Puolueen jäsen
kompp. komppania
Komsomol ven. Vsesojuznyi Leninski Kommunistitšeski Sojuz Molodjoži, (entisen) Neuvostoliiton yleisliittolainen leniniläinen kommunistinen nuorisojärjestö
konst. konstaapeli
kop kopeekka(a)
korpr. korpraali
kotital.op. ~ KtaO kotitalousopettaja
kotiteoll.op. ~ KteO kotiteollisuusopettaja
Kotus Kotimaisten kielten keskus (ent. Kotimaisten kielten tutkimuskeskus)
KOY ~ kiint.oy ~ kiint.oy. kiinteistöosakeyhtiö, keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö
kp kilopondi(a)
kp. kantopiiri
kPa kilopascal(ia)
kpl kappale(tta)
kpm kilopondimetri(ä)
kr kruunu(a)
krist. 1) kristillinen; 2) Suomen Kristillisen Liiton jäsen
krj kirja(a)
krnro kaupparekisterinumero
KRP keskusrikospoliisi
krs 1) kerros; 2) krossi(a)
ks. katso
kt 1) kilotavu(a); 2) kerrostalo; 3) kilotonni(a) 
KT 1) ks. kasvatust. toht.; 2) Kunnallinen työmarkkinalaitos
KtaO ks. kotital.op.
KteO ks. kotiteoll.op.
KTK 1) ks. kauppat. kand.; 2) Kuluttajatutkimuskeskus
KTL 1) ks. kauppat. lis.; 2) Kansanterveyslaitos, nyk. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
KTM 1) ks. kauppat. maist.; 2) kauppa- ja teollisuusministeriö
KTS keskipitkän tähtäimen suunnitelma
KTT ks. kauppat. toht.
KtyO ks. käs.op.
KU Kansan Uutiset
KUA kuluttaja-asiamies
kumpp. kumppani(t)
KUV Kuluttajavirasto, vuoden 2013 alussa Kilpailuvirasto ja Kuluttajavirasto yhdistyivät Kilpailu- ja kuluttajavirastoksi (KKV)
kuv. 1) kuvittanut; 2) kuvallisesti
KuvA Taideyliopiston kuvataideakatemia, ent. Kuvataideakatemia
KuvO ks. kuv.op.) kuvaamataidonopettaja
kuv.op. ~ KuvO kuvaamataidonopettaja
kV kilovoltti(a)
kv. kansainvälinen
kW kilowatti(a)
kWh kilowattitunti(a)
KVL 1) Kunnallisvirkamiesliitto; 2) keskusverolautakunta; 3) Kuluttajavalituslautakunta
KVT kaupungin vuokratalo
KVTEL kunnallisten viranhaltijain eläkelaki
KVV ~ kvv kiinteistön vesi- ja viemäri-, esim. KVV-työnjohtaja, KVV-tarkastus
ky kansainvälinen yksikkö, kansainvälistä yksikköä
ky. ~ ky 1) kommandiittiyhtiö; 2) kuntayhtymä
KYS Kuopion yliopistollinen sairaala
KäO ~ KO  käräjäoikeus
käsit.op. ~ KtyO käsityönopettaja
K18  kielletty alle 18-vuotiailta, K18-elokuva, (vastaavasti K13, K15)

L

l 1) litra(a); 2) lat. laudatur, arvosanana: kiitetään
L 1) laki; 2) engl. large, suuri (vaatteiden kokona)
l. lääni
la lauantai(na)
LA 1) lyhyet aallot; 2) laskoarvo
lainopin kand. ~ LOK lainopin kandidaatti
LaK ks. lakitiet.kand.
lakit. lis. ~ LaK lakitieteen lisensiaatti
lakit. toht. ~ LaTK lakitieteen tohtori
LaL ks. lakitiet. lis.
lastent.op. ~ LTO lastentarhanopettaja
LaT ks. lakitiet. toht.
leht. lehtori
LEL lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelaki
leops ~ LEOPS lapsen esiopetussuunnitelma
LH lääninhallitus (vanh., suurin osa läänihallitusten tehtävistä on siirtynyt ely-keskuksille)
LI pellava
liikuntak. kand. ~ LiK liikuntakasvatuksen kandidaatti
liikuntat. kand. ~ LitK liikuntatieteiden kandidaatti
liikuntat. lis. ~ LitL liikuntatieteiden lisensiaatti
liikuntat. maist. ~ LitM liikuntatieteiden maisteri
liikuntat. toht. ~ LitT liikuntatieteiden tohtori
LiK ks. liikuntak. kand.
lis. 1) lisensiaatti; 2) lisätty, lisäys, lisää
LitK ks. liikuntat. kand.
LitL ks. liikuntat. lis.
LitM (myös liikuntat. maist.) liikuntatieteiden maisteri
LitT (myös liikuntat. toht.) liikuntatieteiden tohtori
lk. luokka
LK ks. lääket. kand.
LKH ent. lääkintöhallitus
lkm. lukumäärä
LKK Lapin korkeakoulu
LKT ks. lääket. ja kir. toht.
lkv. ~ lv. lukuvuosi
LKV laillistettu kiinteistönvälittäjä
lky ~ lky. liikelaitoskuntayhtymä
ll ~ ll. liikelaitos
LL 1) ks. lääket. lis.
lm luumen(ia)
lm. loppuunmyyty
LO 1) lääninoikeus; 2) ruots. Landsorganisationen i Sverige, Ruotsin keskusammattijärjestö
LOK ks. lainopin kand.
LP 1) liikkuva poliisi; 2) engl. long playing, äänilevy, jonka nopeus on 33 ⅓ kierrosta minuutissa
LSD ~ lsd lysergihapon dietyyliamidi, eräs mm. aistiharhoja aiheuttava huumaava aine
LT 1) ks. lääket. toht.; 2) Liikenneturva
ltd. engl. limited, yhtiön nimessä: rajoitettu vastuuvelvollisuus
ltk laatikko(a)
ltk. lautakunta
LTO ks. lastent.op.
LTS lyhyen tähtäimen suunnitelma
LTT Liiketaloustieteellinen Tutkimuslaitos
LTY Lappeenrannan teknillinen yliopisto
LuK ks. luonnont. kand.
luki lukihäiriö, luku- ja kirjoitustaidon häiriö
LUMA luonnontiede ja matematiikka
luomu luonnonmukainen, esim. luomuviljely
luonnont. kand. ~ LuK luonnontieteiden kandidaatti
lut. luterilainen
LUTU luopumistuki
luutn. luutnantti
lv. ~ lkv. lukuvuosi
LVI ~ lvi lämmitys-, vesijohto- ja ilmanvaihtotekniikka
LVM liikenne- ja viestintäministeriö
lvv. liikevaihtovero, nykyisin arvonlisävero (alv.)
lx luksi(a)
ly lämpöyksikkö(ä)
LY Lapin yliopisto
lyh. lyhenne, lyhennettynä
lyhki ~ LYHKI  lyhytkirurgia
läh. 1) lähettäjä; 2) lähemmin
länt. läntinen
lääk. 1) lääkäri; 2) lääkintä-, lääketieteessä
lääket. ja kir. toht. ~ LKT lääketieteen ja kirurgian tohtori
lääket. kand. ~ LK lääketieteen kandidaatti
lääket. lis. ~ LL lääketieteen lisensiaatti
lääket. toht. ~ LT lääketieteen tohtori

M

m 1) metri(ä); 2) milli- (kerrannaisyksikön etuliitteenä 10−3); 3) lat. magna cum laude approbatur, arvosanana: kiitoksin hyväksytään
M 1) mega- (kerrannaisyksikön etuliitteenä 106); 2) Machin luku, Machin yksikkö, mach(ia); 3) engl. medium, keskikokoinen (vaatteiden kokona); 4) metro
m² neliömetri(ä)
m³ kuutiometri(ä)
M. ransk. monsieur, herra
ma ~ maan. maanantai(na)
mA milliampeeri(a)
ma. määräaikainen
M.A. engl. Master of Arts, (ylempi) akateeminen oppiarvo Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa
maan. ~ ma maanantai(na)
maat. ja metsät. kand. ~ MMK maatalous- ja metsätieteiden kandidaatti
maat. ja metsät. lis. ~ MML maatalous- ja metsätieteiden lisensiaatti
maat. ja metsät. maist. ~ MMM maatalous- ja metsätieteiden maisteri
maat. ja metsät. toht. ~ MMT maatalous- ja metsätieteiden tohtori
maist. maisteri
maj. majuri
maks. 1) maksimi, korkeintaan, enintään; 2) maksettu
MAI engl. Multilateral Agreement on Investment, (OECD:n) monenkeskinen investointisopimus
mamu ~ MAMU mamu-opetus, maahanmuuttajien opetus
MAO ~ MaO ~ MO markkinaoikeus
MAT markkinointiviestinnän suunnittelijan tutkinto (Markkinointi-instituutti)
matr. matruusi
Mb engl. megabit, megabitti(ä)
MB engl. megabyte, megatavu(a)
MBA. (~ M.B.A) engl. Master of Business Administration, kansainvälinen liikkeenjohdon tutkinto
MBD engl. minimal brain dysfunction, vähäinen aivotoiminnan häiriö, tarkkaavuushäiriö neurologisena oireyhtymänä
MBO engl. management buy-out, (yrityksen tai sen osan) myyminen toimivalle johdolle
MC maailmancup
ME maailmanennätys
MEK 1) Matkailun edistämiskeskus; 2) Merimieseläkekassa
MEL merimieseläkelaki
Mela Maatalousyrittäjien eläkelaitos
MEP (ark.–”meppi”) engl. Member of European Parliament, Euroopan parlamentin jäsen
MerivE Merivoimien esikunta
merkon. merkonomi
Metla ~ METLA Metsäntutkimuslaitos
metsänhoit. metsänhoitaja
MEUR (paremmin: milj. euroa ) miljoona euroa
mg milligramma(a)
MH 1) metsänhoitaja; 2) Metsähallitus
mhy. metsänhoitoyhdistys
MHz megahertsi(ä)
MI maanmittausinsinööri
miel. mieluummin, mieluiten
Migri ~ MIGRI Maahanmuuttovirasto
Mikes ~ MIKES Mittatekniikan keskus
milj. miljoona(a)
min minuutti(a)
min. 1) minimi, vähintään; 2) ministeri
Miss engl. mistress, neiti
MJ megajoule(a)
mk markka(a)
MK magneettikuvaus
MKH Merenkulkuhallitus
MKL Merenkulkulaitos
MKT markkinointitutkinto (Markkinointi-instituutti)
ml millilitra(a)
ml. 1) mukaan luettu(i)na; 2) moottorilaiva
mlk. maalaiskunta
Mlle ransk. mademoiselle, neiti
MM maailmanmestaruus, maailmanmestari
mm millimetri(ä)
mm. muun muassa, muiden muassa
Mme ransk. madame, rouva
mmHg elohopeamillimetri(ä)
Mmk (tavallisemmin milj. mk) miljoona(a) markkaa
MMK ks. maat. ja metsät. kand.
MML 1) ks. maat. ja metsät. lis.; 2) Maanmittauslaitos
MMM 1) (ks. maat. ja metsät. maist.; 2) maa- ja metsätalousministeriö
MMT ks. maat. ja metsät. toht.
MO 1) ks. mus.op.; 2) maaoikeus; 3) markkinaoikeus (ks. MAO)
mol mooli(a)
mom. momentti
mot. mikä oli todistettava
mp. 1) mainitussa paikassa; 2) moottoripyörä
MP3 ~ mp3  äänenpakaumenetelmä: menetelmää käyttävä äänentoistolaite, esim. mp3-soitin
MPa megapascal(ia)
mpk meripeninkulma(a)
MPKK Maanpuolustuskorkeakoulu
MpO Maanpuolustusopisto
mpm. matkapuhelinmaksu
Mpx megapikseli
mpy. meren pinnan yläpuolella
Mr. ~ Mr  engl. mister, herra
mrd. miljardi(a)
Mrs engl. mistress, rouva
Ms käytetään englannissa naisesta tittelien Mrs ja Miss sijasta, kun ei haluta korostaa siviilisäätyä
ms millisekunti(a)
MS ~ ms multippeliskleroosi, MS-tauti = pesäkekovettumatauti
m/s (myös M/S) engl. motor ship, moottorilaiva (ml.)
M.Sc. engl. Master of Science, (ylempi) akateeminen oppiarvo Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa
msrk. maaseurakunta
Mt megatavu(a)
MT markkinatuomioistuin
mt. mainittu teos
MTI metsätalousinsinööri
MTK Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto
MTL Merentutkimuslaitos
mts. mainitun teoksen sivulla
MTT Maa- ja elintarviketalouden ja tutkimuskeskus
MTV 1) Mainos-TV (nyk. MTV Oy) 2) Music Television
MuK ks. mus. kand.
MuL ks. mus. lis.
MuM ks. mus. maist.
mus. kand. ~ MuK musiikin kandidaatti
mus. lis. ~ MuL musiikin lisensiaatti
mus. maist. ~ MuM musiikin maisteri
mus.op. ~ MO musiikinopettaja
mus. toht. ~ MuT musiikin tohtori
MuT ks. mus. toht.
mutu (leikillisesti) ”musta tuntuu”
mV millivoltti(a)
MV 1) megavoltti(a); 2) Museovirasto
mW milliwatti(a)
MW megawatti(a)
mv. 1) maanviljelijä; 2) mustavalkoinen
MWh megawattitunti(a)
mvs. maanviljelysseura
MYEL maatalousyrittäjien eläkelaki
myöh. myöhempi, myöhemmin
µ (myy) mikro-

N

n nano- (kerrannaisyksikön etuliitteenä 10−9)
n. 1) noin; 2) netto
N 1) newton(ia); 2) typen kemiallinen merkki
Nafta ~ NAFTA engl. North American Free Trade Agreement, Yhdysvaltain, Kanadan ja Meksikon vapaakauppasopimus
Nasa ~ NASA engl. National Aeronautics and Space Administration, Yhdysvaltain ilmailuja avaruushallitus
Nato ~ NATO engl. North Atlantic Treaty Organization, Pohjois-Atlantin puolustusliitto
N.B. lat. nota bene, huomaa
neuv. neuvosto
NHL engl. National Hockey League, Pohjois- Amerikassa ja Kanadassa toimiva jääkiekon ammattiliiga
nid. nidottu(na)
nim. 1) nimittäin; 2) nimitetty
nimim. nimimerkki
nk. niin kutsuttu
NKP (ent.) Neuvostoliiton kommunistinen puolue
NKT nettokansantuote
NL (ent.) Neuvostoliitto
NLP engl. Neuro-linguistic Programming, eräs mm. koulutuksessa ja terapiassa hyödynnettävä ihmismielen toimintamallien merkitystä korostava metodi
nm nanometri(ä)
Nm newtonmetri(ä)
NMKY Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys
NMT engl. Nordic Mobile Telephone, ruots. nordisk mobil telefon, yhteispohjoismainen matkapuhelinjärjestelmä
N.N. lat. nomen nescio, nimi jota ei tiedetä tai jota ei haluta käyttää
NNKY Nuorten Naisten Kristillinen Yhdistys
NOK Norjan kruunu
nro (~ n:o) numero
nrt nettorekisteritonni(a)
ns nanosekunti(a)
ns. 1) niin sanottu; 2) nuorisoseura
NSA engl. National Security Agency, Kansallinen turvallisuuspalvelu, Yhdysvaltain puolustusvoimien tiedustelulaitos NTB norj. Norsk Telegrambyrå, norjalainen uutistoimisto
nti neiti
NVL Nuoren Voiman Liitto
nyk. nykyinen, nykyään

O

O hapen kemiallinen merkki
oa. osa-aikainen
OAJ Opetusalan ammattijärjestö
OAS 1) engl. Organization of American States, Amerikan valtioiden järjestö; 2) osallistumis- ja arviointisuunnitelma
obs. lat. observa, huomaa
OECD engl. Organization for Economic Co-operation and Development, taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö
OEEC engl. Organization for European Economic Co-operation, Euroopan taloudellisen yhteistyön järjestö
oh. ohjehinta
oik. 1) oikealla; 2) oikeastaan
oikeust. kand. ~ OTK oikeustieteen kandidaatti
oikeust. lis. ~ OTL oikeustieteen lisensiaatti
oikeust. toht. ~ OTT oikeustieteen tohtori
OK 1) engl. all correct, hyvä on; 2) oikeuskansleri, 3) oikeudenkäymiskaari
ok. osuuskunta (nyk. osk, osk.)
OKM opetus- ja kulttuuriministeriö
OKV Oikeuskanslerinvirasto
OM oikeusministeriö  
om. omistaja, omistaa
om.p. ominaispaino
op opintopiste
op. 1) opettaja; 2) opisto; 3) osuuspankki
Opec ~ OPEC engl. Organization of the Petroleum Exporting Countries, öljynviejämaiden järjestö
opett. opettaja
OPH Opetushallitus
OPM 1) opetusministeriö (1.5.2010 lähtien OKM, opetus- ja kulttuuriministeriö; 2) (leikillisesti) ”oma pullo mukaan”
opo ~ OPO opinto-ohjaaja
opp. oppilas
ops ~ OPS opetussuunnitelma
OPTL Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos
ork. orkesteri
ortod. ortodoksinen
os. 1) osoite; 2) osasto
OS ohjesääntö
o.s. omaa sukua
osk. (~ osk) osuuskunta
OSMA ~ osma objektin sijamuodossa oleva määrän adverbiaali
OTC engl. over the counter, ’tiskin yli’, OTC-markkinat; Suomessa Arvopaperivälittäjien yhdistyksen ylläpitämälle listalle otettujen yhtiöiden osakkeilla käyty kauppa
OTK ks. oikeust. kand.
OTL ks. oikeust. lis.
oto. (~ oto) oman toimensa ohella
OTT ks. oikeust. toht.
ov opintoviikko(a)
ovh. ~ ovh ~ OVH ohjevähittäishinta
OVT organisaatioiden välinen tiedonsiirto (vrt. EDI)
oy ~ oy. osakeyhtiö
OY Oulun yliopisto
oyj ~ oyj. julkinen osakeyhtiö
OYS Oulun yliopistollinen sairaala
oz. engl. ounce, unssi (oomega) ohmi(a)

P

p 1) penni(ä); 2) piko- (kerrannaisyksikön etuliitteenä 10−12); 3) pondi(a)
p. 1) päivä; 2) puhelin; 3) painos; 4) piste(ttä); 5) polku
P 1) peta- (kerrannaisyksikön etuliitteenä 1015); 2) puhelin
PA 1) pitkät aallot; 2) polyamidi
pa. pinta-ala
Pa pascal(ia)
PAH polysyklinen aromaattinen hiilivety; haitallisia yhdisteitä, joita muodostuu orgaanisen aineen epätäydellisessä palamisessa
pak ~ pkt paketti(a)
pakk  pakkaus(ta)
Pam ~ PAM Palvelualojen ammattiliitto PAM ry 
par. paremmin
past. pastori
pat. patentti
patl. pataljoona
PAV 1) päihdyttävien aineiden väärinkäyttö; 2) perusaineenvaihdunta
PAY Pohjolan ammatillinen yhteisjärjestö
pc parsek(ia) (tähtien etäisyyden yksikkö)
PC 1) (myös pc) engl. personal computer, mikrotietokone; 2) engl. political correctness, ”poliittisesti korrekti, poliittinen korrektius”, yltiöasiallisuus
PCB polyklooribifenyyli, eräs ympäristömyrkky
PDA engl. personal digital assistant, taskutietokone, taskumikro, kämmenmikro
PDF engl. Portable Document Format, eräs tiedostomuoto
PDT PDT-rokotus, kolmoisrokotus hinkuyskää (pertussis), kurkkumätää (difteria) ja jäykkäkouristusta (tetanus) vastaan
pe ~ perj. perjantai(na)
PE 1) Pääesikunta; 2) Pohjoismaiden ennätys
per. perustettu, perustanut
perj. ~ pe perjantai(na)
perusk.op. ~ PkO peruskoulunopettaja
PES ~ PE polyesteri
PET 1) polyeteenitereftalaatti, eräs muovi; 2) positroniemissiotomografia, eräs lääketieteellinen kuvantamismenetelmä
ph. puolihoito
pH lat. pondus hydrogenii, happamuusaste
Ph.D. engl. Doctor of Philosophy, tohtorin tutkintonimike Yhdysvalloissa
PIN engl. personal identification number, henkilökohtainen tunnistusnumero, PIN-koodi, käyttäjän kooditunnus
pion. pioneeri
Pisa ~ PISA engl. Programme for International Students Assesment, OECD-maiden tutkimusohjelma, joka mm. mittaa koululaisten eri alojen osaamista
pit. pitäjä
pj. ~ puh.joht. puheenjohtaja
pjsto puheenjohtajisto
pk. postikonttori
PkO ks. perusk.op.
PK ~ pk 1) PK-yritykset, pienet ja keskisuuret yritykset; 2) PK-seutu, pääkaupunkiseutu
PKT ~ pkt pieni ja keskisuuri teollisuus
pkt ~ pak paketti(a)
pl pullo(a)
pl. palkkausluokka
PL postilokero
PLM puolustusministeriö
PLO engl. Palestine Liberation Organization, Palestiinan vapautusjärjestö
PM 1) Pohjoismaiden mestaruus, Pohjoismaiden mestari; 2) lat. promemoria, muistio
pm. piirin mestaruus, piirin mestari
p.m. 1) lat. post meridiem, puolenpäivän jälkeen; 2) ransk. pour mémoire, muistutukseksi (käyntikortissa)
pmm palstamillimetri(ä)
PMS ~ pms engl. premenstrual (tension) syndrome, kuukautisia edeltävä oireyhtymä
PN Pohjoismaiden neuvosto
pnk peninkulma(a)
pnä päivänä
po. 1) pitää olla; 2) puheena oleva
pohj. pohjoinen
Polamk Poliisiammattikorkeakoulu
pp. lat. per procuram, valtuutettuna
ppm partikkelia miljoonassa
PR ~ pr engl. public relations, suhdetoiminta
PRH Patentti- ja rekisterihallitus
prik. prikaati
prk purkki(a)
prof. professori
prok. prokuristi
prov. proviisori
ps pussi(a)
ps. Perussuomalaisten jäsen
PS 1) ~ P.S. lat. post scriptum, jälkikirjoitus; 2) Perussuomalaiset (puolueen nimi)
PsK ks. psykol. kand.
PsL ks. psykol. lis.
PsM ks. psykol. maist.
PSP (ent.) Postipankki
PsT ks. psykol. toht.
psta puolesta
psto patteristo
psykol. kand. ~ PsK psykologian kandidaatti
psykol. lis. ~ PsL psykologian lisensiaatti
psykol. maist. ~ PsM psykologian maisteri
psykol. toht. ~ PsT psykologian tohtori
PT Palvelutyönantajat
ptk. pöytäkirja
PTO ks. puutarhaop.
ptri patteri
PTS pitkän tähtäimen suunnitelma
PTT Pellervon taloustutkimus
puh. ~ p. puhelin
puh.joht. ~ pj. puheenjohtaja
pursim. pursimies
puutarhaop. ~ PTO puutarhaopettaja
pv päivä(ä)
pv. pienviljelijä
PVC ~ pvc polyvinyylikloridi, eräs muovi
pvm. 1) päivämäärä; 2) paikallisverkkomaksu
PvTK Puolustusvoimien tutkimuskeskus
pääll. päällikkö, päällystö

R

r 1) (myös rsi) riisi(ä); 2) lat. radius, säde
r. (myös ruots.) ruotsalainen, Ruotsalaisen Kansanpuolueen jäsen; 2) ryhmä
R röntgen(iä)
® engl. registrated trade mark, rekisteröity tavaramerkki
rad radiaani(a)
rak. rakentanut, rakennettu
rak.mest. rakennusmestari
RAM engl. random access memory, (atk) käyttömuisti, työmuisti
Rata (ent.) Rahoitustarkastus (vuoden 2009 alusta osa Finanssivalvontaa)
RAY Raha-automaattiyhdistys
reht. rehtori
rek. rekisteri, rekisteröity
rek.nro rekisterinumero
rek.tn ~ rt rekisteritonni(a)
REM engl. rapid eye movement, unen vaihe, jossa silmissä esiintyy nopeita liikkeitä, vilkeuni
res. reservi-, reservin, reservissä
rkl ruokalusikallinen, ruokalusikallista
rkm. rakennusmestari
RKP Ruotsalainen Kansanpuolue
RKT ratkaisukeskeinen lyhytterapia
RKTL Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
RL rikoslaki
rl rulla(a)
RNA ~ rna ribonukleiinihappo
RN:o rekisterinumero (jakoasetuksessa)
RO (aik.) raastuvanoikeus (nyk. käräjäoikeus, KO)
ROM engl. read-only-memory, (atk) ohjelmamuisti, lukumuisti
rov. rovasti
ro-ro engl. roll on, roll off, omilla pyörillään liikkuvien alustojen, perävaunujen ja ajoneuvojen laivakuljetustekniikka
rp. rekisteröity puolue
rpl rupla(a)
rs rasia(a)
r/s engl. revolutions per second, kierrosta sekunnissa
rsi ~ r riisi(ä)
R.S.V.P. ransk. répondez (réponse) s'il vous plaît, olkaa hyvä ja vastatkaa
rt (myös rek.tn) rekisteritonni(a)
rtg. röntgen
RU Venäjän maatunnus mm. televiestinnässä, vrt. RUS
RUB Venäjän rupla
RUK Reserviupseerikoulu
ruosu ruotsinsuomalainen
ruots. ~ r. Ruotsalaisen Kansanpuolueen jäsen, ruotsalainen
RUS Venäjän maatunnus mm. ajoneuvoliikenteessä, vrt. RU
rva rouva
RVL Rajavartiolaitos
RVLE rajavartiolaitoksen esikunta
ry 1) (myös ry.) rekisteröity yhdistys; 2) rehuyksikkö( ä)
rykm. rykmentti

S

s sekunti(a)
s. 1) sivu(t), sivu(i)lla; 2) syntynyt, syntyään
š šillinki(ä)
S 1) siemens(iä); 2) engl. small, pieni (vaatteiden kokona); 3) rikin kemiallinen merkki
S2 suomi toisena kielenä
s:a sama
SA 1) Suomen Akatemia; 2) Suomen armeija
SaaS engl. software as service verkkosovelluspalvelu; sovelluspalvelu (verkkopalvelu, jossa tarjotaan sovelluksia käytettäväksi internetin kautta)
sacr. min. kand. lat. sacri ministerii kandidaatti, pyhän pappisviran kandidaatti
SAFA Suomen Arkkitehtiliitto – Finlands Arkitektförbund
sairaanh.op. ~ SHO sairaanhoidonopettaja
sair.hoit. sairaanhoitaja
SAK Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö
Salt engl. Strategic Arms Limitation Talks, strategisten aseiden rajoittamisneuvottelut
SAS engl. Scandinavian Airlines System., lentoyhtiö
SATKS ~ SatKS Satakunnan keskussairaala
sava sairausvakuutusmaksu. esim. sava-maksu
sd. ~ sos.dem. sosiaalidemokraatti, sosiaalidemokraattinen, Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen jäsen
s. d. lat. sine dato, ilman päiväystä
SDP Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
SE 1) Suomen ennätys; 2) Ruotsin maatunnus mm. televiestinnässä, vrt. SWE; 3) silkki
SEA Suomen elokuva-arkisto
SEK Ruotsin kruunua (valuutan tunnuksena)
sepa ~ SEPA engl. Single Euro Payments Area, yhtenäinen euromaksualue
SESKO Suomen Sähköteknillinen Standardisoimisyhdistys SESKO
Seta ~ SETA  Seksuaalinen tasavertaisuus SETA ry
SEV ven. Sovet Ekonomit šeskoi Vzaimopomoštši, Keskinäisen taloudellisen avunannon neuvosto
Sfr Sveitsin frangi(a)
SFS Suomen Standardisoimisliitto – Finlands Standardiseringsförbund
sh. 1) suositushinta (aik. ovh.); 2) engl. shilling, šillinki(ä)
SH 1) ks. sos.huolt.; 2) ks. sair.hoit.
SHH Svenska handelshögskolan
SHO ks. sairaanh.op.
S.H.T. lat. salvo honoris titulo, kirjeen alkumerkintänä: Arvoisa kansalainen
SI ransk. Système International d'Unités, kansainvälinen mittayksikköjärjestelmä
SibA Sibelius-Akatemia
sid. sidottu(na)
siht. sihteeri
sit. sitoutumaton (poliittisesti)
Sitra ~ SITRA Suomen itsenäisyyden juhlarahasto
SK 1) Suomen Kuvalehti; 2) Satakunnan Kansa; 3) ks. sotat. kand.
SKDL (ent.) Suomen Kansan Demokraattinen Liitto
SKL 1) Suomen Kristillinen Liitto; 2) Suomen kuntaliitto
SKP Suomen Kommunistinen Puolue
SKS Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
sl. syyslukukausi
SLL Suomen luonnonsuojeluliitto
SLS Svenska Litteratursällskapet i Finland
SLU Suomen Liikunta ja Urheilu ry
SM 1) Suomen mestaruus, Suomen mestari; 2) sisäasiainministeriö; 3) ks. sotat. maist.; 4) sadomasokismi
SMP (ent.) Suomen Maaseudun Puolue
SMS engl. short message service, (matkapuhelimen) tekstiviesti
snro sarjanumero
SNS (ent.) Suomi-Neuvostoliitto-Seura
snt ~ c sentti(ä), euron sadasosan lyhenne
SNT (ent.) sosialistinen neuvostotasavalta
SNTL (ent.) Sosialististen neuvostotasavaltojen liitto
so. se on
some sosiaalinen media
sos. 1) sosialisti, sosialistinen; 2) sosiaalinen
SOS engl. save our souls, ’pelastakaa sielumme’, kansainvälinen hätämerkki
sos.dem. ~ sd. sosiaalidemokraatti, sosiaalidemokraattinen, Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen jäsen
sot. sotilas, sotilasalalla, sotilaallinen
sotat. kand. ~ SK sotatieteiden kandidaatti
sotat. maist. ~ SM sotatieteiden maisteri
sotat. toht. ~ ST sotatieteiden tohtori
SOTE ~ sote sosiaali- ja terveystoimi
sotu sosiaaliturva
sp. 1) säästöpankki; 2) sulamispiste
SP Suomen Pankki
SPR Suomen Punainen Risti
sr steradiaani(a)
sr. lat. senior
srk. ~ srk seurakunta
srnro säätiön rekisterinumero
SSSR ven. Sojuz sovetskih sotsialistit eskih respublik, Sosialististen neuvostotasavaltojen liitto, (ent.) Neuvostoliitto ST ks. sotat. toht.
st. lat. sanctus, engl. Saint, pyhä
Stakes (~ STAKES) (ent.) Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, nyk. kuuluu Terveyden ja hyvinvoinnin laitokseen, THL:ään
Start ~ START engl. Strategic Arms Reduction Treaty, strategisten aseiden vähentämissopimus
std standartti(a)
STK (ent.) Suomen Työnantajain Keskusliitto
stm. sotamies
STM sosiaali- ja terveysministeriö
STS (ent.) Suomen Teknillinen Seura
STT Suomen Tietotoimisto
STTK Toimihenkilökeskusjärjestö STTK (ent. Suomen Teknisten Toimihenkilöjärjestöjen Keskusliitto)
STTV (ent.) Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus, nyk. Valvira
STUK Säteilyturvakeskus
su ~ sunn. sunnuntai(na)
SUL Suomen Urheiluliitto
Sulasol Suomen Laulajain ja Soittajain Liitto
sunn. ~ su sunnuntai(na)
SuPer Suomen lähi- ja perushoitajaliitto
Supo ~ supo ~ SUPO  suojelupoliisi
suva ~ SUVA sukupuolivaikutusten arviointi
Sv sievert(iä)
SV ~ sv sairausvakuutus, esim. SV-peruskorvattava (lääke)
s.v. lat. sub voce, sanan kohdalla (hakuteosviittaus)
Swapo engl. South West Afrikan People's Organization, Namibian vapautusjärjestö
SWE Ruotsin maatunnus mm. ajoneuvoliikenteessä, vrt. SE
svh. suositettu vähittäishinta
SVL sairausvakuutuslaki
SVUL (ent.) Suomen Valtakunnan Urheiluliitto
Syke ~ SYKE Suomen ympäristökeskus
SYL Suomen ylioppilaskuntien liitto
synt. (myös s.) syntynyt, syntyään

T

t 1) tunti(a); 2) tonni(a) (SI-järjestelmässä); 3) tavu (engl. bit, lyh. B)
T 1) tesla(a); 2) tera- (kerrannaisyksikön etuliitteenä 1012)
t. 1) (myös tv.) toivottaa, toivottavat; 2) terveisin; 3) tie
T/A tutkimusalus
TAE tavanomaisten aseet Euroopassa, esim. TAE-sopimus aseiden vähentämiseksi
TaEL taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijöiden eläkelaki
TaiK ent. Taideteollinenn korkeakoulu, nyk. osa Aalto-yliopistoa taiteiden ja suunnittelun korkeakouluna
Taike Taiteen edistämiskeskus
tait. kand. ~ TaK taiteen kandidaatti
tait. lis. ~ TaL taiteen lisensiaatti
tait. maist. ~ TaM  taiteen maisteri
tait. toht. ~ TaT taiteen tohtori
TaK ks. tait. kand.
TaL ks. tait. lis.
TALK tarkastuslautakunta
tal.hoit. taloudenhoitaja
taloust. kand. ~ TTK taloustieteiden kandidaatti
taloust. lis. ~ TTL taloustieteiden lisensiaatti
taloust. maist. ~ TTM taloustieteiden maisteri
taloust. toht. ~ TTT taloustieteiden tohtori
TaM ks. tait. maist.
Tane ~ TANE tasa-arvoasiain neuvottelukunta
tanssit. kand. tanssitaiteen kandidaatti
tanssit. lis. tanssitaiteen lisensiaatti
tanssit. maist. tanssitaiteen maisteri
tanssit. toht. tanssitaiteen tohtori
TAO tietokoneavusteinen opetus, oppiminen
TAPRI engl. Tampere Peace Research Institute, Tampereen rauhantutkimuslaitos (ent. Rauhan ja konfliktintutkimuslaitos)
tark. 1) tarkastanut, tarkastettu; 2) tarkastaja
Tasku ~ TASKU Taloudellinen suunnittelukeskus
Tass ven. Telegrafnoje Agentstvo Sovetskogo Sojuza, entisen Neuvostoliiton uutistoimisto (nyk. Itar-Tass)
TaT ks. tait. toht.
TaY Tampereen yliopisto
TAYS Tampereen yliopistollinen sairaala
tb. tuberkuloosi
TE työ- ja elinkeinokeskus, esim. TE-keskus
TeaK Taideyliopiston teatterikorkeakoulu, ent. Teatterikorkeakoulu
teatt. kand. ~ TeK teatteritaiteen kandidaatti
teatt. lis. ~ TeL teatteritaiteen lisensiaatti
teatt. maist. ~ TeM teatteritaiteen maisteri
teatt. toht. ~ TeT teatteritaiteen tohtori
Tehy terveyden ja sosiaalihuoltoalan ammattijärjestö
TeK ks. teatt. kand.
Tekes ~ TEKES Teknologian kehittämiskeskus
tekn. teknikko
tekn. lis. ~ TkL tekniikan lisensiaatti
tekn. toht. ~ TkT tekniikan tohtori
TeL ks. teatt. lis.
TEL työntekijäin eläkelaki
TeM ks. teatt. maist.
TEO (ent.) Terveydenhuollon oikeusturvakeskus, vuodesta 2009 osa Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastoa Valviraa
teol. kand. ks. TK
teoll. teollisuus, teollisuudessa, teollinen
teol. lis. ~ TL teologian lisensiaatti
teol. maist. ~ TM teologian maisteri
teol. toht. ~ TT teologian tohtori
Teosto Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto
terveydenh. kand. ~ THK terveydenhuollon kandidaatti
terveydenh. lis. ~ THL terveydenhuollon lisensiaatti
terveydenh. toht. ~ THT terveydenhuollon tohtori
terveystiet. kand. ~ TtK terveystieteiden kandidaatti
terveystiet. lis. ~ TtL terveystieteiden lisensiaatti
terveystiet. maist. ~ TtM terveystieteiden maisteri
terveystiet. toht. ~ TtT terveystieteiden tohtori
TES ~ tes työehtosopimus
tet ~ TET työelämään tutustuminen (peruskouluopintoihin kuuluva jakso)
TeT ks. teatt. toht.
teva ~ TEVA tekstiili- ja vaatetusala
TGV ransk. train grande vitesse, ranskalainen nuolijuna
th. 1) täysihoito; 2) tienhaara
TH Tullihallitus
THK ks. terveydenh. kand.
THL ks. terveydenh. lis
THT ks. terveydenh. toht.
ti ~ tiist. tiistai(na)
tiist. ~ ti tiistai(na)
Tike ~ TIKE Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus
til. tilattu, tilaus
TIR ransk. Transport International par la Route, kansainvälinen maantiekuljetus
tj. 1) toimitusjohtaja; 2) toiminnanjohtaja; 3) työnjohtaja
tjs. tai jotakin sellaista
tk. 1) tätä kuuta, tämän kuun; 2) terveyskeskus
TK 1) ks. teol. kand.; 2) Tilastokeskus
T&K ~ t&k tutkimus ja kehitys
TKK ent. Teknillinen korkeakoulu
TkK tekniikan kandidaatti
TkL ks. tekn. lis.
TKL Tampereen kaupungin liikennelaitos
TkT ks. tekn. toht.
TKT taiteen keskustoimikunta
Tku Turku
tl teelusikallinen, teelusikallista
TL 1) (myös teol. lis.) teologian lisensiaatti; 2) tullilaitos
TLAB Tullilaboratorio
tlk tölkki(ä)
tlk. tämän lehden konttori(in)
tm. tai muu(ta)
TM 1) ks. teol. maist.; 2) työministeriö
tmi toiminimi
TMK tuomiokunta
tmk tuhat markkaa (ei suositella)
tms. tai muuta sellaista
tn tonni(a) (yleiskielessä)
TN työneuvosto
to
~ torst. torstai(na)
toht. ~ tri tohtori
toim. 1) toimittanut, toimittaja; 2) toimitus
toim.apul. toimistoapulainen
toim.joht. 1) toimitusjohtaja; 2) toiminnanjohtaja
toim.siht. 1) toimitussihteeri; 2) toimistosihteeri
TopK Topografikunta
ToPo Torpan Pojat
torst. ~ to torstai(na)
tp. tilapäinen
TPK tasavallan presidentin kanslia
Trafi Liikenteen turvallisuusvirasto
Tre Tampere
tri ~ toht. tohtori
ts. 1) toisin sanoen; 2) työsopimussuhteinen
TS Turun Sanomat
TSK Sanastokeskus TSK ry
TSL 1) Työväen Sivistysliitto; 2) tietosuojalautakunta
tsto toimisto
TT 1) (myös teol. toht.) teologian tohtori; 2) työtuomioistuin; 3) (myös tt) tietokonemografia, tietokonekerroskuvaus (myös CAT, CT); 4) tieteellis-tekninen
TtK ks. terveystiet. kand.
TTK 1) ks. taloustiet. kand.; 2) Työturvallisuuskeskus
TtL ks. terveystiet. lis.
TTL 1) ks. taloust. lis.; 2) Työterveyslaitos
TtM ks. terveystiet. maist.
TTM ks. taloust. maist.
TTS toiminta- ja taloussuunnitelma
TtT ks. terveystiet. toht.
TTT ks. taloust. toht.
TTY Tampereen teknillinen yliopisto
TU Toimihenkilöunioni
Tukes ~ TUKES Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (ent. Turvatekniikan keskus)
TuKKK Turun kauppakorkeakoulu
TUL Suomen Työväen Urheiluliitto
tule ~ TULE tuki- ja liikuntaelimistö; TULE-sairaus, tuki- ja liikuntaelimistön sairaus
tuom. tuomari
tupo tulopolitiikka; tuporatkaisu, tulopoliittinen ratkaisu
TuTo Turun Toverit
tus tusina(a)
TV ~ tv televisio
TW terawatti(a)
TVO Teollisuuden Voima Oy
TVT ~ tvt tieto- ja viestintätekniikka
ty tariffiyksikkö(ä)
TY Turun yliopisto
TYKS Turun yliopistollinen keskussairaala
tyky ~ TYKY  työkyvyn ylläpito

U

u atomimassayksikkö
U uraanin kemiallinen merkki
UEF engl. University of Eastern Finland, Itä-Suomen yliopisto
UEFA ~ Uefa  engl. Union of European Football Associations, Euroopan jalkapalloliitto
ufo ~ UFO engl. Unidentified Flying Object, tunnistamaton lentävä esine
UHT engl. ultra high temperature, erittäin korkea lämpötila; UHT-käsittely, iskukuumennus
UKG ~ ukg ultraääni- eli kaikukardiografia
UKK 1) usein kysyttyjä kysymyksiä (FAQ); 2) Urho Kaleva Kekkonen
ula ~ ULA ultralyhyet aallot
UM ulkoasiainministeriö
Umo ~ UMO Uuden Musiikin Orkesteri
UMTS ~ umts engl. Universal Mobile Telecommunication System, kansainvälinen matkaviestinverkko, joka pystyy välittämään multimediapalveluja
UNCED engl. United Nations Conference on Environment and Development, YK:n ympäristö- ja kehityskonferenssi
UNCTAD engl. United Nations Conference of trade and Development, YK:n kauppa- ja kehityskonferenssi
UNDP engl. United Nations Development Programme, YK:n kehitysohjelma
UNEP engl. United Nations Environment Programme, YK:n ympäristöohjelma
Unesco ~ UNESCO engl. United Nations Educational Scientific and Cultural Organization, YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö
UNFPA engl. United Nations Fund for Population Activities, YK:n väestöohjelmarahasto
UNHCR engl. United Nations High Commissioner for Refugees, YK:n pakolaisasiain päävaltuutettu
Unicef ~ UNICEF engl. United Nations Children's Fund, (ent. United Nations International Children's Emergency Fund) YK:n lastenavun rahasto
UNIDO engl. United Nations Industrial Development Organization, YK:n teollistamisjärjestö
Unifil ~ UNIFIL  engl. United Nations Interim Force in Lebanon, YK:n väliaikainen rauhanturvajoukko Libanonissa
UNITAR engl. United Nations Institute for Training and Research, YK:n koulutus- ja tutkimuslaitos
UNU engl. The United Nations University, Yhdistyneiden kansakuntien yliopisto
UPI engl. United Press International, yhdysvaltalainen uutistoimisto
ups. upseeri
UPU engl. Universal Postal Union, Maailman postiliitto
urk. urkuri
URL ~ url engl. uniform resource locator, Internetissä olevan tiedoston tai hakemiston sekä sen käyttöön tarvittavan yhteyskäytännön yksilöivä tunnus (esim. http://www.kotus.fi)
us. usein, usea
USA engl. United States of America, Amerikan yhdysvallat
USB engl. Universal Serial Bus, tietokoneen liitinjärjestelmä, esim. USB-portti, USB-muisti
USD Yhdysvaltain dollari
UT Uusi testamentti
utva ~ UTVA hallituksen ulko- ja turvallisuuspolitiikka
UudPr Uudenmaan prikaati
UV ~ uv ultravioletti(säteily)
Uvi ~ UVI Ulkomaalaisvirasto, nyk. Maahanmuuttajavirasto Migri
~ ultraääni

VW

v vuosi, vuotta
V voltti(a)
W watti(a)
v. vuonna, vuosina
va. väliaikainen
VA volttiampeeri(a)
Wada ~ WADA engl. World Anti-Doping Agency, dopingin käyttöä valvova kansainvälinen elin
Vaiht. Vaihtoehtoväki (puolueen nimi)
VAHO vankeinhoito-osasto
VaKK Vaasan korkeakoulu
VakO vakuutusoikeus
Valpo (hist.) valtiollinen poliisi
valt. 1) valtuutettu; 2) valtuusto
valtiot. kand. ~ VTK valtiotieteiden kandidaatti
valtiot. lis. ~ VTL valtiotieteiden lisensiaatti
valtiot. maist. ~ VTM valtiotieteiden maisteri
valtiot. toht. ~ VTT valtiotieteiden tohtori
Valvira Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto
VankO vankilaoikeus
wap ~ WAP engl. Wireless Application Protocoll, langattoman viestinnän sovellusyhteyskäytäntö; tiedonvälitystekniikka, jonka avulla voidaan hyödyntää mm. Internetiä langattomien viestimien välityksellä
var. lat. varietas, muunnos
varan. varanotaari
varat. varatuomari
vas. 1) vasen, vasemmalla; 2) vasemmistoliittolainen
Vas. Vasemmistoliitto
vast. 1) vastaus, vastaukset; 2) vastaava, vastaavasti
VATT Valtion taloudellinen tutkimuskeskus
Wb weber(iä)
WC ~ wc engl. water closet, ”vesiklosetti”, vessa
WCC engl. World Council of Churches, Kirkkojen maailmanneuvosto
VEL valtion eläkelaki
VELL Valtion eläinlääketieteellinen laitos
VEO vesioikeus
VES virkaehtosopimus
VET Valtion elokuvatarkastamo
WEU engl. Western European Union, Länsi-Euroopan unioni
VH Verohallinto
Wh wattitunti(a)
VHF engl. very high frequency, radiotekniikassa taajuusalue 30–300 MHz
VHKK Vankeinhoidon koulutuskeskus
VHL vankeinhoitolaitos
WHO engl. World Health Organization, Maailman terveysjärjestö
vht vanhemmat
VHT vankeinhoitotutkinto
VI ~ CV viskoosi
WIDER engl. United Nations University / World Institute for Development Economics Research (UNU/WIDER), Yhdistyneiden kansakuntien yliopiston alainen taloudellisen kehitystutkimuksen instituutti
vihr. Vihreän liiton jäsen
Vihr. Vihreä liitto
vip ~ VIP engl. very important person, hyvin tärkeä henkilö
WIPO engl. World Intellectual Property Organization, Maailman henkisen omaisuuden järjestö
virk. virkailija
VJ valtiopäiväjärjestys
vk viikko(a)
vk. viime kuuta, viime kuun
VK 1) Valtiokonttori; 2) virsikirja
vkl viikonloppu
VKS valtakunnansyyttäjä
VKSV Valtakunnansyyttäjänvirasto
wlan ~ WLAN engl. Wireless Local Area Network, langaton lähiverkko
vm. viimeksi mainittu
VM valtiovarainministeriö
VN 1) valtioneuvosto; 2) varanotaari
VNK valtioneuvoston kanslia
VNp. valtioneuvoston päätös
VO ks. voim.op.
V.O. engl. very old, hyvin vanha (konjakki)
voim.op. ~ VO voimistelunopettaja
Vp. vastausta pyydetään
vpj. varapuheenjohtaja
VPK ~ vpk vapaaehtoinen palokunta
VR ent. Valtionrautatiet, nyk. lyhenne VR on konsernin nimi
vrk vuorokausi, vuorokautta
VRK Väestörekisterikeskus
vrt. vertaa
vs. 1) viransijainen; 2) virkasuhteinen; 3) (myös vs) lat. versus, vastaan
Ws wattisekunti(a)
vsk. vuosikerta
V.S.O. engl. very superior old, erittäin hieno vanha (konjakki)
V.S.O.P. engl. very special old pale, erittäin hieno vanha vaalea (konjakki)
vt viikkotunti(a)
vt. virkaa toimittava
VT 1) Vanha testamentti; 2) varatuomari; 3) virtuaalitodellisuus
VTK ks. valtiot. kand.
VTL ks. valtiot. lis.
VTM 1) ks. valtiot. maist.; 2) Valtion taidemuseo
VTML Valtion työmarkkinalaitos
WTO engl. World Trade Organization, Maailman kauppajärjestö
VTT 1) ks. valtiot. toht.; 2) Valtion teknillinen tutkimuskeskus
VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto
vv. virasta vapaa
WWF engl. World Wide Fund for Nature Maailman Luonnon Säätiö
VVR Valtion vakuusrahasto
VVV (ent.) Vakuutusvalvontavirasto (vuoden 2009 alusta osa Finanssivalvontaa)
WWW ~ www engl. World Wide Web, Internet- verkossa toimiva hypertekstiverkko
VY Vaasan yliopisto
VYO vesiylioikeus
vänr. vänrikki
vääp. vääpeli

X

XL engl. extra large, erittäin suuri (vaatteiden kokona)
XS engl. extra small, erittäin pieni (vaatteiden kokona)

Y

y jokto- (kerrainnaisyksikön etuliitteenä 10−24)
Y jotta- (kerrannaisyksikön etuliitteenä 1024)
YEL yrittäjien eläkelaki
ye.ups. yleisesikuntaupseeri
yhd. yhdistys
yht. 1) yhteensä; 2) yhteinen, yhteisesti
yhteiskuntat. kand. ~ YTK yhteiskuntatieteiden kandidaatti
yhteiskuntat. lis. ~ YTL yhteiskuntatieteiden lisensiaatti
yhteiskuntat. maist. ~ YTM yhteiskuntatieteiden maisteri
yhteiskuntat. toht. ~ YTT yhteiskuntatieteiden tohtori
YK Yhdistyneet kansakunnat
yki ~ YKI yleiset kielitutkinnot
YL Ylioppilaskunnan Laulajat
yl. 1) yleinen, yleisesti; 2) yleensä
Yle ~ YLE Yleisradio Oy
ylik. ylikersantti
ylil. yliluutnantti
ylim. ylimääräinen
ylimatr. ylimatruusi
yliop. yliopettaja
ylip. ylipursimies
yliv. ylivääpeli
YM ympäristöministeriö
ym. ynnä muuta
YMCA engl. Young Men's Christian Association, Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys, NMKY
yms. ynnä muuta sellaista
yo. ~ yo ~ YO ~ yliopp. ylioppilas
yo.merk. ylioppilasmerkonomi (ei ole virallinen tutkintonimike)
yp. ylempi palkkausluokka
yrnro yhdistysrekisterinumero
YT 1) ~ yt yhteistoiminta; 2) Ylioppilasteatteri
Y-tunnus yritys- ja yhteisötunnus
YTJ yritystietojärjestelmä
YTK ks. yhteiskuntat. kand.
YTL 1) ks. yhteiskuntat. lis.; 2) ylioppilastutkintolautakunta
YTM ks. yhteiskuntat. maist.
YTT ks. yhteiskuntat. toht.
YTV Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta
yv. yhtiövastike
yva ~ YVA ympäristövaikutusten arviointimenettely, ympäristövaikutusten arviointi
YYA YYA-sopimus, Suomen ja ent. Neuvostoliiton välinen ystävyys-, yhteistyö- ja avunantosopimus
Y2K engl. year 2 kilos, (hieman leikillisesti) vuosi 2000, 2000-luku; Y2K-yhteensopivuus, laitteiston kyky selvitä vuoden 2000 tietotekniikalle aiheuttamista ongelmista mm. päivämäärämerkinnöissä

Z

z tsepto- (kerrannaisyksikön etuliitteenä 10−21)
Z tsetta- (kerrannaisyksikön etuliitteenä 1021)

Å

Å ångströmi(ä) (mm. spektroskopiassa käytetty pituuden yksikkö)
ÅA Åbo Akademi

Ä

ÄI älykkyysikä
ÄO ~ äo älykkyysosamäärä
ÄOL Äidinkielen opettajain liitto


Päivitetty 27.11.2014

 
Poutapilvi web design Oy