TextversionSuomeksi | Sámás | Romani tšimbaha | Viittomakielellä | In English
Startsida
- + Skriv ut
Institutet för de inhemska språken
 

Teckenspråken i Finland

Det finns två teckenspråk i Finland, det finska teckenspråket som utgör modersmål för 4 000–5 000 döva, och det finlandssvenska teckenspråket som är modersmål för en minoritet på ca 150 döva. Dessutom använder 10 000 hörande finländare teckenspråk som modersmål, ett andraspråk eller ett främmande språk. Det finländska teckenspråkssamfundet grundades i mitten av 1800-talet, då den döve Carl Oscar Malm (1826–1863), som hade gått i skola i Sverige i 11 år, återvände till Finland och grundade landets första dövskola. Malm tog med sig det sverigesvenska teckenspråket, som så småningom spred sig bland de finländska döva.

 

Det finska, finlandssvenska och det sverigesvenska teckenspråket har med tiden utvecklats självständigt, och en person som kan finskt teckenspråk kan inte obehindrat förstå svenskt teckenspråk och vice versa. Finlandssvenska döva uppger emellertid att de har lättare att förstå (och bli förstådda av) sverigesvenska döva än vad finska döva har. Som minoritetsspråksanvändare anpassar sig finlandssvenska döva även i hög grad då de kommunicerar med en person som använder finskt teckenspråk, och förståelsen är för det mesta oproblematisk också mellan dessa språkgrupper. Även om de olika teckenspråken har regionala dialekter och t.ex. personer av olika ålder i viss mån tecknar på olika sätt, förstår personer med samma teckenspråk som modersmål varandra mycket bra.

 

De olika tecknen som används i olika teckenspråk kan till sin utformning vara mycket olika, men grammatiskt verkar teckenspråken vara mycket mer lika varandra än de talade språken. En orsak till detta är förmodligen teckenspråkets många uttryckssätt: språket produceras med händerna, kroppen, huvudet och ansiktet och informationen tas emot av synsinnet. Dessutom kan man dra nytta av det tredimensionella utrymmet. Eftersom de talade språken är begränsade av de alternativ som ljudsymbolerna erbjuder har de blivit mer differentierade än teckenspråken.

 

Mer information om teckenspråk och döva får man på Finlands Dövas Förbunds webbplats och på finska i böckerna Maahan lämpimään (red. Eeva Salmi & Mikko Laakso) och Viittomakieliset Suomessa (red. Anja Malm). Information om det finlandssvenska teckenspråket finns i Se vårt språk! Näe kielemme! (red. Karin Hoyer och Karin Kronlund-Saarikoski)


Uppdaterad 31.1.2007

 
Poutapilvi web design Oy