Hakuohjeet

Kirjoita hakukenttään kokonainen sana perusmuodossaan (esim. pilkku) tai tee katkaistu haku tähtimerkin avulla (esim. pilk*). Kokonaisella sanalla tehty haku näyttää kaikki sivut, joihin sisältyy sana pilkku. Katkaistu haku näyttää kaikki sivut, joihin sisältyy sana, joka alkaa kirjaimilla pilk (esim. pilke, pilkki).

Jos kirjoitat hakukenttää useampia sanoja (esim. pilkku piste puolipiste), tuloksissa näkyvät ensin sivut, jotka sisältävät kaikki halutut sanat. Tulosten loppupäässä näytetään sivut, joissa esiintyy vain osa hakukenttää kirjoitetuista sanoista.

Hakutuloksissa näkyvät alussa ne sivut, joissa haettu sana sisältyy myös sivun metatietoihin asiasanoina. Näiden sivujen jälkeen haku näyttää osumat niihin sivuihin, joissa haettu sana ei ole asiasanana (kuten ns. vapaa tekstihaku).

Haku ulottuu kaikille www.kotus.fi-sivuille ja Kielitoimiston sanakirjan sana-artikkeleihin sekä Kielitoimiston ohjepankkiin ja siihen liittyviin muutamiin nimistötietokantoihin. Hakutulokset näkyvät perushaun jälkeen kolmella palstalla: Kielitoimiston ohjepankki, Kotus.fi-sivusto ja Kielitoimiston sanakirja.

Voit myös rajata hakutulosten esittämistä siten, että tarkastelet tuloksia kategorioittain. Pääkategoriat ovat

  • OHJEET
  • AJANKOHTAISTA
  • KIELITIETOA
  • SANAKIRJAT, JULKAISUT JA AINEISTOT
  • PALVELUT.

Palvelut-kategoria sisältää kaikki osumat Kotus.fi-sivuston osioista Kotus ja Palvelut. Kielitietoa-kategoria sisältää kaikki osumat Kotus.fi-sivuston osiosta Kielitietoa. Kolmella muulla pääkategorialla on alakategorioita. Hakua voi tarkentaa myös niihin:

  • OHJEET > Kielitoimiston ohjepankki, Kielitoimiston sanakirja, Muita kieli- ja nimiohjeita
  • AJANKOHTAISTA > Uutiset, Blogit ja kolumnit, Muut ajankohtaiset
  • SANAKIRJAT, JULKAISUT JA AINEISTOT > Sanakirjat, Julkaisut, Aineistot.

 

Palaa hakuun
Kielitoimiston sanakirjassa ja Kielitoimiston ohjepankissa on myös omat yksilöidymmät hakumahdollisuutensa.

Siirry Kielitoimiston sanakirjaan

Siirry Kielitoimiston ohjepankkiin